Icoon Stellingen & Dilemma's Stellingen & Dilemma's


Over deze werkvorm

Stellingen/dilemma’s en de gesprekken die daarop volgen geven stof tot nadenken en zorgen voor een vanzelfsprekende verwerking van de lesstof.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

Hele klas werkt samen

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Hulpmiddelen

Een applicatie als LessonUp / Mentimeter / Mural / Nearpod / Socrative / Classkick om de meningen te peilen. Dat kan natuurlijk ook door het lokaal in tweeën op te delen met behulp van een touw/lint of tape op de vloer.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bedenk voor welk onderwerp je deze werkvorm wilt inzetten en bedenk een aantal dilemma’s/stellingen bij dit onderwerp. Zorg voor ‘gesloten’ stellingen, waarbij de student dus kan kiezen uit twee opties. Bedenk tenslotte welke voorkennis over dit onderwerp nodig is bij studenten om de stellingen/dilemma’s goed te begrijpen. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Zorg dat de studenten over de benodigde voorkennis beschikken over het onderwerp van de stellingen/dilemma’s. Bijvoorbeeld door deze te activeren (indien reeds aanwezig) of door een korte presentatie te geven over het onderwerp.
Stap 2 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 3a - Start de applicatie die je gaat gebruiken (zie 'Hulpmiddelen' hierboven) of deel het lokaal in tweeën met een touw, lint, stuk tape, etc. Leg vervolgens de werkvorm uit.
Stap 4 - Leg de stellingen of het dilemma voor aan de studenten en vraag ze hun keuze cq. standpunt kenbaar te maken.
Stap 5 - Regisseer de respons: vraag studenten naar hun keuzes, laat studenten op elkaars motivatie reageren, etc.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Gebruik ‘open’ dilemma’s (wat zou jij doen?).
 • Je studenten laten discussiëren over een stelling of dilemma kan ook asynchroon: plaats in Canvas een discussieforum in je cursus waarin je een stelling of dilemma plaatst ter discussie. Zorg voor een goede klassikale afronding achteraf.

Tips van DiDi

 • Laat studenten ook zelf stellingen/dilemma’s bedenken om te gebruiken in deze werkvorm. Hiermee vergroot je nóg meer het inzicht van – en de interactie met – de student.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en een applicatie als LessonUp / Mentimeter / Mural / Nearpod / Socrative / Classkick om de meningen te peilen.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bedenk voor welk onderwerp je deze werkvorm wilt inzetten en bedenk een aantal dilemma’s/stellingen bij dit onderwerp. Zorg voor ‘gesloten’ stellingen, waarbij de student dus kan kiezen uit twee opties. Bedenk tenslotte welke voorkennis over dit onderwerp nodig is bij studenten om de stellingen/dilemma’s goed te begrijpen. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Zorg dat de studenten over de benodigde voorkennis beschikken over het onderwerp van de stellingen/dilemma’s. Bijvoorbeeld door deze te activeren (indien reeds aanwezig) of door een korte presentatie te geven over het onderwerp.
Stap 2 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 3 - Start de applicatie die je gaat gebruiken en leg de werkvorm uit.
Stap 4 - Leg de stellingen of het dilemma voor aan de studenten en vraag ze hun keuze cq. standpunt kenbaar te maken.
Stap 5 - Regisseer de respons: vraag studenten naar hun keuzes, laat studenten op elkaars motivatie reageren, etc.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Gebruik ‘open’ dilemma’s (wat zou jij doen?)
 • Gebruik touw/lint/tape om het L+ Lokaal in tweeën te delen, studenten in het lokaal geven dan hun keuze aan door links of rechts van de afscheiding te gaan staan. Studenten die de les online volgen doen hetzelfde maar dan door links of rechts in beeld plaats te nemen.
 • Je studenten laten discussiëren over een stelling of dilemma kan ook asynchroon: plaats in Canvas een discussieforum in je cursus waarin je een stelling of dilemma plaatst ter discussie. Zorg voor een goede klassikale afronding achteraf.

Tips van DiDi

 • Laat studenten ook zelf stellingen/dilemma’s bedenken om te gebruiken in deze werkvorm. Hiermee vergroot je nóg meer het inzicht van – en de interactie met – de student.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en een applicatie als LessonUp / Mentimeter / Mural / Nearpod / Socrative / Classkick om de meningen te peilen.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bedenk voor welk onderwerp je deze werkvorm wilt inzetten en bedenk een aantal dilemma’s/stellingen bij dit onderwerp. Zorg voor ‘gesloten’ stellingen, waarbij de student dus kan kiezen uit twee opties. Bedenk tenslotte welke voorkennis over dit onderwerp nodig is bij studenten om de stellingen/dilemma’s goed te begrijpen. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Zorg dat de studenten over de benodigde voorkennis beschikken over het onderwerp van de stellingen/dilemma’s. Bijvoorbeeld door deze te activeren (indien reeds aanwezig) of door een korte presentatie te geven over het onderwerp.
Stap 2 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 3 - Start de applicatie die je gaat gebruiken en leg de werkvorm uit.
Stap 4 - Leg de stellingen of het dilemma voor aan de studenten en vraag ze hun keuze cq. standpunt kenbaar te maken.
Stap 5 - Regisseer de respons: vraag studenten naar hun keuzes, laat studenten op elkaars motivatie reageren, etc.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Gebruik ‘open’ dilemma’s (wat zou jij doen?)
 • Je studenten laten discussiëren over een stelling of dilemma kan ook asynchroon: plaats in Canvas een discussieforum in je cursus waarin je een stelling of dilemma plaatst ter discussie. Zorg voor een goede klassikale afronding achteraf.

Tips van DiDi

 • Laat studenten ook zelf stellingen/dilemma’s bedenken om te gebruiken in deze werkvorm. Hiermee vergroot je nóg meer het inzicht van – en de interactie met – de student.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Mentimeter

Mentimeter

Met Mentimeter voorzie je je presentaties van vragen of quizzen. Studenten antwoorden via hun device, antwoorden worden live weergegeven.
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!
Socrative

Socrative

Socrative is vragen stellen. Wissel meerkeuze af met open vragen, gebruik Socrative om een toets mee te geven of juist de voorkennis te testen.
Classkick

Classkick

In Classkick werken studenten aan opdrachten, waarbij jij én mede-studenten live kunnen meekijken en feedback kunnen geven.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.