Icoon Presentatie Playback Presentatie Playback


Over deze werkvorm

Bij deze werkvorm gaan groepjes studenten met jouw diavoorstelling aan de haal: ze moeten in jouw hoofd en in de lesstof kruipen om te achterhalen wat het verhaal is bij de diavoorstelling.

Een speelse werkvorm waarin samenwerking, communicatie en associatie met de lesstof centraal staan.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

2 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Hulpmiddelen

Een van de vele presentatie-tools voor het maken/voorbereiden van de diavoorstelling.

Aan de slag

Bereid, over nieuwe leerstof, een korte diavoorstelling voor die vooral uit afbeeldingen bestaat en weinig tot geen tekst bevat.  Nummer voor het gemak alle dia's duidelijk zichtbaar. Bedenk (mede afhankelijk van welke applicatie je gebruikt) hoe je deze presentatie met de studenten gaat delen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:


Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de diavoorstelling met de studenten en laat ze deze kort individueel bestuderen.
Stap 3 - Deel de klas in groepjes in en geef de opdracht om bij elke dia relevante ondersteunende tekst te bedenken. Welk verhaal hoort volgens de studenten bij de individuele dia's en bij de gehele diavoorstelling? Laat elk groepje vervolgens een presentatie voorbereiden.
Stap 4 - Spreek een tijd af waarop de groepjes klaar moeten zijn en geef aan hoe lang de presentatie maximaal mag duren.
Stap 5 - Laat elk groepje (of een aantal groepjes) hun eigen interpretatie van de diavoorstelling presenteren.
Stap 6 - Bespreek klassikaal de uitkomsten.
Stap 7 - Presenteer de diavoorstelling zelf ook nog een keer indien de situatie daarom vraagt.
Stap 8 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan tenslotte of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Bereid een lange diavoorstelling voor die je vervolgens opknipt: elk groepje krijgt dan een aantal dia's toegewezen.
 • Laat studenten eerst individueel het verhaal achter de dia's en de diavoorstelling bedenken, zet ze pas daarna in groepjes om hun uitwerkingen uit te wisselen en gezamenlijk tot een presentatie te komen.
 • Flipping the Classroom: geef stap 3 op als huiswerk en plan de presentaties in de eerstvolgende les.
 • Verdeel de werkvorm over twee lessen: stappen 1 t/m 4 in de eerste les en stappen 5 t/m 8 in de les erop.

Tips van DiDi

 • Bedenk in hoeverre je de nadruk wilt leggen op de presentatievaardigheden van de studenten. Als deze vaardigheden bijvoorbeeld belangrijk zijn voor het toekomstige beroep kun je er voor kiezen om hier ook aandacht aan te besteden (bijv. voorin de klas presenteren, presenteren in uniform, houding/stemgebruik belangrijk maken, presenteren zonder spiekbriefje, etc.). Zijn de presentatievaardigheden van de studenten in mindere mate belangrijk? Maak dan duidelijk dat het om de inhoud gaat en creëer, voor de studenten die presenteren desondanks spannend vinden, een zo ontspannen mogelijke setting.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en een van de vele presentatie-tools voor het maken/voorbereiden van de diavoorstelling.

Aan de slag

Bereid, over nieuwe leerstof, een korte diavoorstelling voor die vooral uit afbeeldingen bestaat en weinig tot geen tekst bevat.  Nummer voor het gemak alle dia's duidelijk zichtbaar. Bedenk (mede afhankelijk van welke applicatie je gebruikt) hoe je deze presentatie met de studenten gaat delen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:


Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de diavoorstelling met de studenten en laat ze deze kort individueel bestuderen.
Stap 3 - Deel de klas in groepjes in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - Geef alle groepjes de opdracht om bij elke dia relevante ondersteunende tekst te bedenken. Welk verhaal hoort volgens de studenten bij de individuele dia's en bij de gehele diavoorstelling? Laat elk groepje vervolgens een presentatie voorbereiden.
Stap 5 - Spreek een tijd af waarop de groepjes klaar moeten zijn en geef aan hoe lang de presentatie maximaal mag duren.
Stap 6 - Laat elk groepje (of een aantal groepjes) hun eigen interpretatie van de diavoorstelling presenteren.
Stap 7 - Bespreek klassikaal de uitkomsten.
Stap 8 - Presenteer de diavoorstelling zelf ook nog een keer indien de situatie daarom vraagt.
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan tenslotte of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Bereid een lange diavoorstelling voor die je vervolgens opknipt: elk groepje krijgt dan een aantal dia's toegewezen.
 • Laat studenten eerst individueel het verhaal achter de dia's en de diavoorstelling bedenken, zet ze pas daarna in groepjes om hun uitwerkingen uit te wisselen en gezamenlijk tot een presentatie te komen.
 • Flipping the Classroom: geef stap 4 op als huiswerk en plan de presentaties in de eerstvolgende les.
 • Verdeel de werkvorm over twee lessen: stappen 1 t/m 5 in de eerste les en stappen 6 t/m 9 in de les erop.

Tips van DiDi

 • Deel vooraf de groepjes alvast in en maak dan ook meteen alvast de breakout rooms in Microsoft Teams aan.
 • Bedenk in hoeverre je de nadruk wilt leggen op de presentatievaardigheden van de studenten. Als deze vaardigheden bijvoorbeeld belangrijk zijn voor het toekomstige beroep kun je er voor kiezen om hier ook aandacht aan te besteden (bijvoorbeeld (afhankelijk van of de student zich in het klaslokaal of thuis bevindt) voorin de klas presenteren, presenteren in uniform, houding/stemgebruik belangrijk maken, presenteren zonder spiekbriefje, etc.). Zijn de presentatievaardigheden van de studenten in mindere mate belangrijk? Maak dan duidelijk dat het om de inhoud gaat en creëer, voor de studenten die presenteren desondanks spannend vinden, een zo ontspannen mogelijke setting.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en een van de vele presentatie-tools voor het maken/voorbereiden van de diavoorstelling.

Aan de slag

Bereid, over nieuwe leerstof, een korte diavoorstelling voor die vooral uit afbeeldingen bestaat en weinig tot geen tekst bevat.  Nummer voor het gemak alle dia's duidelijk zichtbaar. Bedenk (mede afhankelijk van welke applicatie je gebruikt) hoe je deze presentatie met de studenten gaat delen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:


Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de diavoorstelling met de studenten en laat ze deze kort individueel bestuderen.
Stap 3 - Deel de klas in groepjes in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - Geef alle groepjes de opdracht om bij elke dia relevante ondersteunende tekst te bedenken. Welk verhaal hoort volgens de studenten bij de individuele dia's en bij de gehele diavoorstelling? Laat elk groepje vervolgens een presentatie voorbereiden.
Stap 5 - Spreek een tijd af waarop de groepjes klaar moeten zijn en geef aan hoe lang de presentatie maximaal mag duren.
Stap 6 - Laat elk groepje (of een aantal groepjes) hun eigen interpretatie van de diavoorstelling presenteren.
Stap 7 - Bespreek klassikaal de uitkomsten.
Stap 8 - Presenteer de diavoorstelling zelf ook nog een keer indien de situatie daarom vraagt.
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan tenslotte of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Bereid een lange diavoorstelling voor die je vervolgens opknipt: elk groepje krijgt dan een aantal dia's toegewezen.
 • Laat studenten eerst individueel het verhaal achter de dia's en de diavoorstelling bedenken, zet ze pas daarna in groepjes om hun uitwerkingen uit te wisselen en gezamenlijk tot een presentatie te komen.
 • Flipping the Classroom: geef stap 4 op als huiswerk en plan de presentaties in de eerstvolgende les.
 • Verdeel de werkvorm over twee lessen: stappen 1 t/m 5 in de eerste les en stappen 6 t/m 9 in de les erop.

Tips van DiDi

 • Deel vooraf de groepjes alvast in en maak dan ook meteen alvast de breakout rooms in Microsoft Teams aan.
 • Bedenk in hoeverre je de nadruk wilt leggen op de presentatievaardigheden van de studenten. Als deze vaardigheden bijvoorbeeld belangrijk zijn voor het toekomstige beroep kun je er voor kiezen om hier ook aandacht aan te besteden (bijvoorbeeld presenteren in uniform, houding/stemgebruik belangrijk maken, presenteren zonder spiekbriefje, etc.). Zijn de presentatievaardigheden van de studenten in mindere mate belangrijk? Maak dan duidelijk dat het om de inhoud gaat en creëer, voor de studenten die presenteren desondanks spannend vinden, een zo ontspannen mogelijke setting.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Microsoft Sway

Microsoft Sway

Met Sway​ maak je snel en eenvoudig mooie presentaties, portfolio’s of lessen. Sway biedt ook sjablonen voor een easy start.
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Smart Learning Suite

Smart Learning Suite

Werk je met een smartboard? Maak dan gebruik van de Smart Learning Suite software. Hiermee ben je direct een expert in interactief lesgeven.
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!