Icoon Buzzen Buzzen


Over deze werkvorm

Deze werkvorm helpt studenten om op een gestructureerde manier intensief na te denken over een centraal of moeilijk concept uit de lesstof of over een controversiële of moeilijke vraag uit een toets.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bepaal waarover je de studenten wil laten ‘buzzen’, formuleer hierbij een duidelijke vraag die je de studenten wil laten beantwoorden. Bedenk, n.a.v. deze vraag, hoeveel tijd je de studenten wilt geven bij stap 4 van de werkvorm. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Introduceer de opdracht en geef aan wat er van de studenten wordt verwacht en hoe lang ze er voor hebben. Geef aan dat je na afloop van elke groep (of een paar groepen die je aan zal wijzen) een reactie zal vragen.
Stap 3 - Deel de studenten in in groepjes.
Stap 4 - De groepjes bespreken de vraag van de docent en spreken af wie de terugkoppeling in de les verzorgt.
Stap 5 - Laat (afhankelijk van het aantal groepjes) een aantal of alle groepjes klassikaal een terugkoppeling geven. Stimuleer en regisseer hierbij een groepsdiscussie als dat van toegevoegde waarde is voor het onderwerp en de bijbehorende vraag.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Vraag de groepjes om bij stap 4 hun uitwerking/terugkoppeling in een document uit te werken en dit document via de opdrachten-functionaliteit in Canvas in te leveren.
 • Als alternatief kun je ook via het desbetreffende klassenteam in Microsoft Teams één met de gehele klas gedeeld document plaatsen waarin elk groepje hun uitwerking/terugkoppeling plaatst. Dit document kun je vervolgens in een Canvas-cursus insluiten.

Tips van DiDi

 • Deel de groepjes vooraf alvast in.
 • Denk goed na over je vraag(stelling): welke orde van denken (Taxonomie Bloom) wil je stimuleren?
 • Zorg dat je flexibel bent wat betreft de instructie die volgt op deze werkvorm: pas deze indien nodig aan n.a.v. de resultaten van het Buzzen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bepaal waarover je de studenten wil laten ‘buzzen’, formuleer hierbij een duidelijke vraag die je de studenten wil laten beantwoorden. Bedenk, n.a.v. deze vraag, hoeveel tijd je de studenten wilt geven bij stap 4 van de werkvorm. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Introduceer de opdracht en geef aan wat er van de studenten wordt verwacht en hoe lang ze er voor hebben. Geef aan dat je na afloop van elke groep (of een paar groepen die je aan zal wijzen) een reactie zal vragen.
Stap 3 - Deel de studenten in in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - De groepjes bespreken de vraag van de docent en spreken af wie de terugkoppeling in de les verzorgt.
Stap 5 - Laat (afhankelijk van het aantal groepjes) een aantal of alle groepjes klassikaal een terugkoppeling geven. Stimuleer en regisseer hierbij een groepsdiscussie als dat van toegevoegde waarde is voor het onderwerp en de bijbehorende vraag.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Vraag de groepjes om bij stap 4 hun uitwerking/terugkoppeling in een document uit te werken en dit document via de opdrachten-functionaliteit in Canvas in te leveren.
 • Als alternatief kun je ook via het desbetreffende klassenteam in Microsoft Teams één met de gehele klas gedeeld document plaatsen waarin elk groepje hun uitwerking/terugkoppeling plaatst. Dit document kun je vervolgens in een Canvas-cursus insluiten.

Tips van DiDi

 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • Denk goed na over je vraag(stelling): welke orde van denken (Taxonomie Bloom) wil je stimuleren?
 • Zorg dat je flexibel bent wat betreft de instructie die volgt op deze werkvorm: pas deze indien nodig aan n.a.v. de resultaten van het Buzzen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bepaal waarover je de studenten wil laten ‘buzzen’, formuleer hierbij een duidelijke vraag die je de studenten wil laten beantwoorden. Bedenk, n.a.v. deze vraag, hoeveel tijd je de studenten wilt geven bij stap 4 van de werkvorm. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Introduceer de opdracht en geef aan wat er van de studenten wordt verwacht en hoe lang ze er voor hebben. Geef aan dat je na afloop van elke groep (of een paar groepen die je aan zal wijzen) een reactie zal vragen.
Stap 3 - Deel de studenten in in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - De groepjes bespreken de vraag van de docent en spreken af wie de terugkoppeling in de les verzorgt.
Stap 5 - Laat (afhankelijk van het aantal groepjes) een aantal of alle groepjes klassikaal een terugkoppeling geven. Stimuleer en regisseer hierbij een groepsdiscussie als dat van toegevoegde waarde is voor het onderwerp en de bijbehorende vraag.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Vraag de groepjes om bij stap 4 hun uitwerking/terugkoppeling in een document uit te werken en dit document via de opdrachten-functionaliteit in Canvas in te leveren.
 • Als alternatief kun je ook via het desbetreffende klassenteam in Microsoft Teams één met de gehele klas gedeeld document plaatsen waarin elk groepje hun uitwerking/terugkoppeling plaatst. Dit document kun je vervolgens in een Canvas-cursus insluiten.

Tips van DiDi

 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • Denk goed na over je vraag(stelling): welke orde van denken (Taxonomie Bloom) wil je stimuleren?
 • Zorg dat je flexibel bent wat betreft de instructie die volgt op deze werkvorm: pas deze indien nodig aan n.a.v. de resultaten van het Buzzen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.