Icoon Quiz Quiz


Over deze werkvorm

Een quiz, en zeker een met een ranglijst/winnaar, spreekt de intrinsieke motivatie van studenten aan. Studenten zijn zo dus extra gemotiveerd om hun kennisniveau te testen en jij als docent krijg zo dus een extra goed beeld van waar je studenten staan.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

Individueel

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten, 30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Hulpmiddelen

Een van de vele tools om digitaal een quiz af te nemen (zie aanbevolen applicaties hieronder).

Aan de slag

Bedenk over welke onderwerpen je vragen in de quiz wilt opnemen. Als je een applicatie gaat gebruiken: bekijk welke vraagtypen er binnen deze applicatie bestaan. Bedenk vervolgens je quizvragen. Denk tenslotte na over een prijsje voor de winnaar(s). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Neem de quiz af.
Stap 2 - Evalueer klassikaal de vragen en gegeven antwoorden. Achterhaal eventuele hiaten in de kennis van de studenten.

Net even anders

 • Deel de studenten in groepjes in.
 • Met Quizizz kun je je quiz ook asynchroon afnemen, bijvoorbeeld als huiswerk.
 • Koppel een 'onderwijs-beloning' aan een bepaalde minimale score in de quiz: bijv. studenten die tenminste x aantal punten scoren bij de quiz krijgen, later in het lesprogramma, een bonuspunt op de toets. Belangrijk hierbij is om dit duidelijk van tevoren aan te kondigen zodat studenten zich kunnen voorbereiden.

Tips van DiDi

 • Veel quiz-applicaties bieden inzicht in de gegeven antwoorden. Gebruik een dergelijk dashboard om te achterhalen op welk leergebied studenten behoefte hebben aan extra informatie danwel uitleg.
 • Met LessonUp en Nearpod kun je de quiz naadloos in je les integreren, als je deze tools tenminste ook gebruikt voor het presenteren van de rest van je les.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een van de vele tools om digitaal een quiz af te nemen (zie aanbevolen applicaties hieronder).

Aan de slag

Bedenk over welke onderwerpen je vragen in de quiz wilt opnemen. Als je een applicatie gaat gebruiken: bekijk welke vraagtypen er binnen deze applicatie bestaan. Bedenk vervolgens je quizvragen. Denk tenslotte na over een prijsje voor de winnaar(s). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Neem de quiz af.
Stap 2 - Evalueer klassikaal de vragen en gegeven antwoorden. Achterhaal eventuele hiaten in de kennis van de studenten.

Net even anders

 • Deel de studenten in groepjes in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
 • Met Quizizz kun je je quiz ook asynchroon afnemen, bijvoorbeeld als huiswerk.
 • Koppel een 'onderwijs-beloning' aan een bepaalde minimale score in de quiz: bijv. studenten die tenminste x aantal punten scoren bij de quiz krijgen, later in het lesprogramma, een bonuspunt op de toets. Belangrijk hierbij is om dit duidelijk van tevoren aan te kondigen zodat studenten zich kunnen voorbereiden.

Tips van DiDi

 • Veel quiz-applicaties bieden inzicht in de gegeven antwoorden. Gebruik een dergelijk dashboard om te achterhalen op welk leergebied studenten behoefte hebben aan extra informatie danwel uitleg.
 • Met LessonUp en Nearpod kun je de quiz naadloos in je les integreren, als je deze tools tenminste ook gebruikt voor het presenteren van de rest van je les.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een van de vele tools om digitaal een quiz af te nemen (zie aanbevolen applicaties hieronder).

Aan de slag

Bedenk over welke onderwerpen je vragen in de quiz wilt opnemen. Als je een applicatie gaat gebruiken: bekijk welke vraagtypen er binnen deze applicatie bestaan. Bedenk vervolgens je quizvragen. Denk tenslotte na over een prijsje voor de winnaar(s). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Neem de quiz af.
Stap 2 - Evalueer klassikaal de vragen en gegeven antwoorden. Achterhaal eventuele hiaten in de kennis van de studenten.

Net even anders

 • Deel de studenten in groepjes in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
 • Met Quizizz kun je je quiz ook asynchroon afnemen, bijvoorbeeld als huiswerk.
 • Koppel een 'onderwijs-beloning' aan een bepaalde minimale score in de quiz: bijv. studenten die tenminste x aantal punten scoren bij de quiz krijgen, later in het lesprogramma, een bonuspunt op de toets. Belangrijk hierbij is om dit duidelijk van tevoren aan te kondigen zodat studenten zich kunnen voorbereiden.

Tips van DiDi

 • Veel quiz-applicaties bieden inzicht in de gegeven antwoorden. Gebruik een dergelijk dashboard om te achterhalen op welk leergebied studenten behoefte hebben aan extra informatie danwel uitleg.
 • Met LessonUp en Nearpod kun je de quiz naadloos in je les integreren, als je deze tools tenminste ook gebruikt voor het presenteren van de rest van je les.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Mentimeter

Mentimeter

Met Mentimeter voorzie je je presentaties van vragen of quizzen. Studenten antwoorden via hun device, antwoorden worden live weergegeven.
Kahoot!

Kahoot!

Met Kahoot neem je op een speelse manier interactieve quizzen af in de klas. Studenten beantwoorden via hun eigen device jouw meerkeuzevragen.
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!
Socrative

Socrative

Socrative is vragen stellen. Wissel meerkeuze af met open vragen, gebruik Socrative om een toets mee te geven of juist de voorkennis te testen.
Quizizz

Quizizz

Met Quizizz kun je een leuke quiz afnemen onder je studenten, in de klas (synchroon) maar ook als huiswerk (asynchroon).