Icoon Pubquiz Pubquiz


Over deze werkvorm

Met een pubquiz kun je op een speelse manier de kennis van studenten testen. Verdeel een onderwerp in sub-onderwerpen die je in verschillende rondes kunt bevragen. Het team-aspect van een pubquiz leert studenten tevens discussiëren met peers. Doordat je zelf de vragen bedenkt kun je ook helemaal zelf bepalen op welke denkniveaus je je studenten wilt hebben.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Hulpmiddelen

Een presentatietool als LessonUp of Microsoft Sway voor het stellen van de vragen en een tool als Classkick voor het ophalen van de antwoorden. Dit laatste kan natuurlijk ook gewoon met pen en papier of bijvoorbeeld via de Microsoft Teams chat.

Aan de slag

Check allereerst deze site voor uitgebreide informatie en tips. Bedenk, al naargelang de tijd die je aan deze werkvorm wilt besteden, over welke onderwerpen je vragen wilt stellen. Bepaal het aantal rondes, het aantal vragen per ronde en eventuele bonusrondes. Bedenk de vragen en maak voor jezelf een antwoordmodel. Bedenk hoe je de groepjes studenten wilt laten antwoorden, bijvoorbeeld via Classkick waarbij je per ronde één slide maakt waarin per team één student de antwoorden plaatst die dan vervolgens meteen voor jou zichtbaar zijn. Denk ook na over eventuele prijsjes voor de winnaars. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg het principe van een pubquiz uit. Deel de studenten in groepjes in en leg uit hoe de groepjes hun antwoorden kunnen aanleveren.
Stap 3 - Start met de eerste ronde. Stel de vragen behorend bij die ronde en geef de groepjes na elke vraag kort de tijd om hun antwoord te bespreken en te noteren.
Stap 4 - Neem, na afloop van de ronde, de antwoorden in en kijk deze meteen na. Noteer de scores in een overzicht.
Stap 5 - Herhaal stappen 3 en 4 tot je alle rondes gehad hebt.
Stap 6 - Organiseer na afloop een leuke prijsuitreiking.
Stap 7 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Tips van DiDi

 • Deel de groepjes vooraf alvast in, vergeet daarbij niet om per groepje een teamcaptain aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de antwoorden..
 • Benoem af en toe de tussenstand voor extra spanning.
 • Een pubquiz valt of staat met een leuke quizmaster, besteed daar aandacht aan en bereid je goed voor.
 • Stop een paar bonusrondes in je quiz waarbij je bijvoorbeeld een raad-vraag stelt waarbij het team dat het dichtst bij het goede antwoord zit, punten krijgt.
 • Denk bij het opstellen van de vragen goed na over welke denkniveaus je bij de studenten wilt aanspreken. Ook de hogere denkniveaus zijn prima aan te spreken binnen een pubquiz.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de onderlinge communicatie tussen de studenten. Daarnaast een presentatietool als LessonUp of Microsoft Sway voor het stellen van de vragen en een tool als Classkick voor het ophalen van de antwoorden. Dit laatste kan natuurlijk ook gewoon met pen en papier of bijvoorbeeld via de Microsoft Teams chat waarbij je de captains de antwoorden naar jou laat sturen.

Aan de slag

Check allereerst deze site voor uitgebreide informatie en tips. Bedenk, al naargelang de tijd die je aan deze werkvorm wilt besteden, over welke onderwerpen je vragen wilt stellen. Bepaal het aantal rondes, het aantal vragen per ronde en eventuele bonusrondes. Bedenk de vragen en maak voor jezelf een antwoordmodel. Bedenk hoe je de groepjes studenten wilt laten antwoorden, bijvoorbeeld via Classkick waarbij je per ronde één slide maakt waarin per team één student de antwoorden plaatst die dan vervolgens meteen voor jou zichtbaar zijn. Als je de studenten die in je lokaal zitten teamcaptains maakt kun je hen ook gewoon laten antwoorden met pen en papier. Denk ook na over eventuele prijsjes voor de winnaars. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg het principe van een pubquiz uit.
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes in en laat elk groepje een groepschat aanmaken in Microsoft Teams (instructies hier) waarin ze onderling kunnen communiceren gedurende de quiz.
Stap 4 - Leg uit hoe de groepjes hun antwoorden kunnen aanleveren.
Stap 5 - Start met de eerste ronde. Stel de vragen behorend bij die ronde en geef de groepjes na elke vraag kort de tijd om hun antwoord in de groepschat te bespreken en te noteren.
Stap 6 - Neem, na afloop van de ronde, de antwoorden in en kijk deze meteen na. Noteer de scores in een overzicht.
Stap 7 - Herhaal stappen 5 en 6 tot je alle rondes gehad hebt.
Stap 8 - Organiseer na afloop een leuke prijsuitreiking.
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Tips van DiDi

 • Deel de groepjes vooraf alvast in. Als je vooraf al weet welke studenten de les fysiek volgen: verdeel deze studenten evenredig over de verschillende groepjes en overweeg om hen als teamcaptains aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van de antwoorden.
 • Benoem af en toe de tussenstand voor extra spanning.
 • Een pubquiz valt of staat met een leuke quizmaster, besteed daar aandacht aan en bereid je goed voor.
 • Stop een paar bonusrondes in je quiz waarbij je bijvoorbeeld een raad-vraag stelt waarbij het team dat het dichtst bij het goede antwoord zit, punten krijgt.
 • Denk bij het opstellen van de vragen goed na over welke denkniveaus je bij de studenten wilt aanspreken. Ook de hogere denkniveaus zijn prima aan te spreken binnen een pubquiz.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de onderlinge communicatie tussen de studenten. Daarnaast een presentatietool als LessonUp of Microsoft Sway voor het stellen van de vragen en een tool als Classkick voor het ophalen van de antwoorden. Dit laatste kan ook via de Microsoft Teams chat waarbij je de captains de antwoorden naar jou laat sturen.

Aan de slag

Check allereerst deze site voor uitgebreide informatie en tips. Bedenk, al naargelang de tijd die je aan deze werkvorm wilt besteden, over welke onderwerpen je vragen wilt stellen. Bepaal het aantal rondes, het aantal vragen per ronde en eventuele bonusrondes. Bedenk de vragen en maak voor jezelf een antwoordmodel. Bedenk hoe je de groepjes studenten wilt laten antwoorden, bijvoorbeeld via Classkick waarbij je per ronde één slide maakt waarin per team één student de antwoorden plaatst die dan vervolgens meteen voor jou zichtbaar zijn. Denk ook na over eventuele prijsjes voor de winnaars. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg het principe van een pubquiz uit.
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes in en laat elk groepje een groepschat aanmaken in Microsoft Teams (instructies hier) waarin ze onderling kunnen communiceren gedurende de quiz.
Stap 4 - Leg uit hoe de groepjes hun antwoorden kunnen aanleveren.
Stap 5 - Start met de eerste ronde. Stel de vragen behorend bij die ronde en geef de groepjes na elke vraag kort de tijd om hun antwoord in de groepschat te bespreken en te noteren.
Stap 6 - Neem, na afloop van de ronde, de antwoorden in en kijk deze meteen na. Noteer de scores in een overzicht.
Stap 7 - Herhaal stappen 5 en 6 tot je alle rondes gehad hebt.
Stap 8 - Organiseer na afloop een leuke prijsuitreiking.
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Tips van DiDi

 • Deel de groepjes vooraf alvast in en vergeet niet om per groepje een teamcaptain aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de antwoorden.
 • Een pubquiz valt of staat met een leuke quizmaster, besteed daar aandacht aan en bereid je goed voor.
 • Stop een paar bonusrondes in je quiz waarbij je bijvoorbeeld een raad-vraag stelt waarbij het team dat het dichtst bij het goede antwoord zit, punten krijgt.
 • Denk bij het opstellen van de vragen goed na over welke denkniveaus je bij de studenten wilt aanspreken. Ook de hogere denkniveaus zijn prima aan te spreken binnen een pubquiz.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Classkick

Classkick

In Classkick werken studenten aan opdrachten, waarbij jij én mede-studenten live kunnen meekijken en feedback kunnen geven.
LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Microsoft Sway

Microsoft Sway

Met Sway​ maak je snel en eenvoudig mooie presentaties, portfolio’s of lessen. Sway biedt ook sjablonen voor een easy start.