Icoon Doe Het Zelf Doe Het Zelf


Over deze werkvorm

Met deze werkvorm leer je studenten actief na te denken over de lesstof. Studenten leren zichzelf te toetsen en kritischer naar de lesstof te kijken. Bovendien zorgt deze werkvorm voor een hogere mate van memorisatie.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Gevorderd

Denkniveau

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Hulpmiddelen

Microsoft Forms voor het opstellen van de toetsen.

Aan de slag

Bedenk over welke leerstof je wilt dat de studenten een toets gaan maken: noteer de leerdoelen die met de toets moeten worden afgetoetst. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg studenten de opdracht uit: vlak voordat je een toets gepland hebt staan, laat je studenten zelf toetsvragen maken over de behandelde leerstof. De studenten kunnen een nieuwe toets aanmaken in Microsoft Forms zodat klasgenoten deze straks ook kunnen maken, ter voorbereiding op de daadwerkelijke toets. Bespreek de te behandelen leerdoelen, jouw verwachtingen van het eindproduct en hoe en wanneer het eindproduct moet worden ingeleverd.
Stap 2 - Laat zien wat een effectieve toets is en bespreek plenair wat een toets kwalitatief goed maakt. Vraag studenten ook om hier op te reageren. Wat vinden zij een effectieve toets?
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes van 4 in en laat elk groepje een toets maken. Geef hierbij expliciet de instructie dat samenwerking centraal staat: studenten moeten samen de toetsvragen bedenken en niet individueel.
Stap 4 - Na het inleveren van de toetsen geef je elk groepje een toets van een van de andere groepjes. Laat de studenten deze toets maken maar ook feedback formuleren richting het groepje dat de toets gemaakt heeft.
Stap 5 - Evalueer klassikaal: zowel de werkvorm als de toetsstof als de mate waarin studenten zich nu voorbereid voelen op de toets.

Net even anders

Verdeel de leerdoelen binnen de groepjes over de individuele studenten, zij moeten nu eerst individueel toetsvragen bij deze leerdoelen bedenken waarna deze in groepsverband worden besproken en er met deze toetsvragen een toets wordt opgesteld.

Tips van DiDi

  • Deel de groepjes vooraf alvast in.
  • Gebruik (ook) door studenten ontwikkelde toetsvragen om de daadwerkelijke toets mee te maken. Geef, ter motivatie, bij deze vragen credits aan de studenten die de vragen hebben opgesteld.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms, Microsoft Forms voor het opstellen van de toetsen.

Aan de slag

Bedenk over welke leerstof je wilt dat de studenten een toets gaan maken: noteer de leerdoelen die met de toets moeten worden afgetoetst. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg studenten de opdracht uit: vlak voordat je een toets gepland hebt staan, laat je studenten zelf toetsvragen maken over de behandelde leerstof. De studenten kunnen een nieuwe toets aanmaken in Microsoft Forms zodat klasgenoten deze straks ook kunnen maken, ter voorbereiding op de daadwerkelijke toets. Bespreek de te behandelen leerdoelen, jouw verwachtingen van het eindproduct en hoe en wanneer het eindproduct moet worden ingeleverd.
Stap 2 - Laat zien wat een effectieve toets is en bespreek plenair wat een toets kwalitatief goed maakt. Vraag studenten ook om hier op te reageren. Wat vinden zij een effectieve toets?
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes van 4 in, gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - Laat elk groepje een toets maken. Geef hierbij expliciet de instructie dat samenwerking centraal staat: studenten moeten samen de toetsvragen bedenken en niet individueel.
Stap 5 - Na het inleveren van de toetsen geef je elk groepje een toets van een van de andere groepjes. Laat de studenten deze toets maken maar ook feedback formuleren richting het groepje dat de toets gemaakt heeft.
Stap 6 - Evalueer klassikaal: zowel de werkvorm als de toetsstof als de mate waarin studenten zich nu voorbereid voelen op de toets.

Net even anders

Verdeel de leerdoelen binnen de groepjes over de individuele studenten, zij moeten nu eerst individueel toetsvragen bij deze leerdoelen bedenken waarna deze in groepsverband worden besproken en er met deze toetsvragen een toets wordt opgesteld.

Tips van DiDi

  • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
  • Gebruik (ook) door studenten ontwikkelde toetsvragen om de daadwerkelijke toets mee te maken. Geef, ter motivatie, bij deze vragen credits aan de studenten die de vragen hebben opgesteld.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms, Microsoft Forms voor het opstellen van de toetsen.

Aan de slag

Bedenk over welke leerstof je wilt dat de studenten een toets gaan maken: noteer de leerdoelen die met de toets moeten worden afgetoetst. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg studenten de opdracht uit: vlak voordat je een toets gepland hebt staan, laat je studenten zelf toetsvragen maken over de behandelde leerstof. De studenten kunnen een nieuwe toets aanmaken in Microsoft Forms zodat klasgenoten deze straks ook kunnen maken, ter voorbereiding op de daadwerkelijke toets. Bespreek de te behandelen leerdoelen, jouw verwachtingen van het eindproduct en hoe en wanneer het eindproduct moet worden ingeleverd.
Stap 2 - Laat zien wat een effectieve toets is en bespreek plenair wat een toets kwalitatief goed maakt. Vraag studenten ook om hier op te reageren. Wat vinden zij een effectieve toets?
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes van 4 in, gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - Laat elk groepje een toets maken. Geef hierbij expliciet de instructie dat samenwerking centraal staat: studenten moeten samen de toetsvragen bedenken en niet individueel.
Stap 5 - Na het inleveren van de toetsen geef je elk groepje een toets van een van de andere groepjes. Laat de studenten deze toets maken maar ook feedback formuleren richting het groepje dat de toets gemaakt heeft.
Stap 6 - Evalueer klassikaal: zowel de werkvorm als de toetsstof als de mate waarin studenten zich nu voorbereid voelen op de toets.

Net even anders

Verdeel de leerdoelen binnen de groepjes over de individuele studenten, zij moeten nu eerst individueel toetsvragen bij deze leerdoelen bedenken waarna deze in groepsverband worden besproken en er met deze toetsvragen een toets wordt opgesteld.

Tips van DiDi

  • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
  • Gebruik (ook) door studenten ontwikkelde toetsvragen om de daadwerkelijke toets mee te maken. Geef, ter motivatie, bij deze vragen credits aan de studenten die de vragen hebben opgesteld.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Microsoft Forms

Microsoft Forms

Met Microsoft Forms maak je eenvoudig enquêtes en toetsen. Maak formulieren om feedback te verzamelen of om kennis te toetsen bij studenten.