Icoon Woordenwolk Woordenwolk


Over deze werkvorm

Met deze werkvorm maak je zichtbaar/visueel wat studenten al weten of hebben geleerd over een bepaald onderwerp.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

Individueel

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

Tot 15 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Hulpmiddelen

LessonUp (slide ‘woordweb’), Mentimeter (optie ‘Word Cloud’) of Woordwolk.nl.

Aan de slag

Bedenk over welk onderwerp je de studenten een woordenwolk wil laten maken. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bereid de werkvorm vervolgens met behulp van LessonUp of Mentimeter voor en voer 'm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Laat de studenten nadenken over het door jou gekozen onderwerp.
Stap 3 - Laat de studenten alle woorden, die ze met dit onderwerp associëren, insturen via LessonUp of Mentimeter.
Stap 4 - Laat de ontstane woordenwolk zien aan de klas en bespreek deze klassikaal.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Laat de studenten op Woordwolk.nl ieder hun eigen woordenwolk maken. Laat ze vervolgens deze woordenwolken in tweetallen of groepjes met elkaar delen en bespreken. Wat zijn de verschillen? Snapt een student de woorden die andere studenten hebben opgeschreven?

Tips van DiDi

  • Je kunt je in LessonUp of Mentimeter voorbereide woordwolk natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
  • Denk, ter voorbereiding op stap 4, vooraf goed na over wat je wilt halen uit de nabespreking.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

LessonUp (slide ‘woordweb’), Mentimeter (optie ‘Word Cloud’) of Woordwolk.nl. Verder Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk over welk onderwerp je de studenten een woordenwolk wil laten maken. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bereid de werkvorm vervolgens met behulp van LessonUp of Mentimeter voor en voer 'm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Laat de studenten nadenken over het door jou gekozen onderwerp.
Stap 3 - Laat de studenten alle woorden, die ze met dit onderwerp associëren, insturen via LessonUp of Mentimeter.
Stap 4 - Laat de ontstane woordenwolk zien aan de klas en bespreek deze klassikaal.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Laat de studenten op Woordwolk.nl ieder hun eigen woordenwolk maken. Laat ze vervolgens deze woordenwolken in tweetallen of groepjes met elkaar delen en bespreken. Wat zijn de verschillen? Snapt een student de woorden die andere studenten hebben opgeschreven?

Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen/gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.

Tips van DiDi

  • Je kunt je in LessonUp of Mentimeter voorbereide woordwolk natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
  • Denk, ter voorbereiding op stap 4, vooraf goed na over wat je wilt halen uit de nabespreking.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

LessonUp (slide ‘woordweb’), Mentimeter (optie ‘Word Cloud’) of Woordwolk.nl. Verder Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk over welk onderwerp je de studenten een woordenwolk wil laten maken. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bereid de werkvorm vervolgens met behulp van LessonUp of Mentimeter voor en voer 'm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Laat de studenten nadenken over het door jou gekozen onderwerp.
Stap 3 - Laat de studenten alle woorden, die ze met dit onderwerp associëren, insturen via LessonUp of Mentimeter.
Stap 4 - Laat de ontstane woordenwolk zien aan de klas en bespreek deze klassikaal.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Laat de studenten op Woordwolk.nl ieder hun eigen woordenwolk maken. Laat ze vervolgens deze woordenwolken in tweetallen of groepjes met elkaar delen en bespreken. Wat zijn de verschillen? Snapt een student de woorden die andere studenten hebben opgeschreven? Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.

Tips van DiDi

  • Je kunt je in LessonUp of Mentimeter voorbereide woordwolk natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
  • Denk, ter voorbereiding op stap 4, vooraf goed na over wat je wilt halen uit de nabespreking.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Mentimeter

Mentimeter

Met Mentimeter voorzie je je presentaties van vragen of quizzen. Studenten antwoorden via hun device, antwoorden worden live weergegeven.
Woordwolk.nl

Woordwolk.nl

Gebruik Woordwolk.nl om woorden of begrippen visueel vorm te geven.