Icoon Materiaal verzamelen Materiaal verzamelen


Over deze werkvorm

Naast dat je zelf naar materialen zoekt, kun je ook studenten onderwijsmaterialen laten verzamelen rondom een specifiek onderwerp. Dit vergt dat studenten zich het onderwerp eigen hebben gemaakt, voordat ze kunnen bepalen of de gevonden onderwijsmaterialen passend zijn. Studenten leren zo kritisch te kijken naar materialen die zij online vinden. Daarnaast levert het jou als docent wellicht onderwijsmaterialen op die je zelf (nog) niet had gevonden.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

Individueel

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten, 30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Hulpmiddelen

Een Padlet, Mural of gedeelde pagina in Class Notebook waarin de studenten hun gevonden materiaal met jou en met elkaar kunnen delen.

Aan de slag

Bedenk voor welk onderwerp je deze werkvorm wilt inzetten. Bereid een Padlet, een Mural of een gedeelde pagina in Class Notebook voor waarop de studenten straks hun gevonden materiaal kunnen plaatsen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Introduceer het onderwerp en leg de werkvorm uit.
Stap 3 - Introduceer de gedeelde Padlet, Mural of pagina in Class Notebook, geef instructies m.b.t. de plaatsing van de gevonden materialen.
Stap 4 - Geef de studenten tijd om materialen te zoeken.
Stap 5 - Bespreek de gevonden materialen klassikaal.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Voeg een extra stap toe tussen stap 4 en 5: laat de studenten hun gevonden materiaal aan elkaar presenteren in tweetallen of groepjes alvorens deze klassikaal te bespreken.
 • In plaats van stap 5 kun je ook een aantal studenten hun gevonden materiaal klassikaal laten presenteren.
 • Flip the classroom: geef stap 4 op als huiswerk en voer stap 5 uit in de eerstvolgende les.

Tips van DiDi

 • Bedenk of je de studenten al dan niet wilt sturen in welk type materiaal ze moeten zoeken (bijv. nieuwsberichten).
 • Probeer bij het bepalen van het onderwerp strakke kaders te hanteren. Hoe strakker de kaders, hoe gerichter de zoektocht van de studenten en hoe relevanter het gevonden materiaal.
 • Je kunt de voorbereide Padlet, Mural of pagina in Class Notebook eenvoudig in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Zorg dat de gedeelde Padlet, Mural of pagina in Class Notebook na afloop van de les makkelijk vindbaar blijft voor de studenten.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een Padlet, Mural of gedeelde pagina in Class Notebook waarin de studenten hun gevonden materiaal met jou en met elkaar kunnen delen. Verder Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk voor welk onderwerp je deze werkvorm wilt inzetten. Bereid een Padlet, een Mural of een gedeelde pagina in Class Notebook voor waarop de studenten straks hun gevonden materiaal kunnen plaatsen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Introduceer het onderwerp en leg de werkvorm uit.
Stap 3 - Introduceer de gedeelde Padlet, Mural of pagina in Class Notebook, geef instructies m.b.t. de plaatsing van de gevonden materialen.
Stap 4 - Geef de studenten tijd om materialen te zoeken.
Stap 5 - Bespreek de gevonden materialen klassikaal.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Voeg een extra stap toe tussen stap 4 en 5: laat de studenten hun gevonden materiaal aan elkaar presenteren in tweetallen of groepjes alvorens deze klassikaal te bespreken. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen/gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
 • In plaats van stap 5 kun je ook een aantal studenten hun gevonden materiaal klassikaal laten presenteren.
 • Flip the classroom: geef stap 4 op als huiswerk en voer stap 5 uit in de eerstvolgende les.

Tips van DiDi

 • Bedenk of je de studenten al dan niet wilt sturen in welk type materiaal ze moeten zoeken (bijv. nieuwsberichten).
 • Probeer bij het bepalen van het onderwerp strakke kaders te hanteren. Hoe strakker de kaders, hoe gerichter de zoektocht van de studenten en hoe relevanter het gevonden materiaal.
 • Je kunt de voorbereide Padlet, Mural of pagina in Class Notebook eenvoudig in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Zorg dat de gedeelde Padlet, Mural of pagina in Class Notebook na afloop van de les makkelijk vindbaar blijft voor de studenten.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een Padlet, Mural of gedeelde pagina in Class Notebook waarin de studenten hun gevonden materiaal met jou en met elkaar kunnen delen. Verder Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk voor welk onderwerp je deze werkvorm wilt inzetten. Bereid een Padlet, een Mural of een gedeelde pagina in Class Notebook voor waarop de studenten straks hun gevonden materiaal kunnen plaatsen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Introduceer het onderwerp en leg de werkvorm uit.
Stap 3 - Introduceer de gedeelde Padlet, Mural of pagina in Class Notebook, geef instructies m.b.t. de plaatsing van de gevonden materialen.
Stap 4 - Geef de studenten tijd om materialen te zoeken.
Stap 5 - Bespreek de gevonden materialen klassikaal.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Voeg een extra stap toe tussen stap 4 en 5: laat de studenten hun gevonden materiaal aan elkaar presenteren in tweetallen of groepjes alvorens deze klassikaal te bespreken. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
 • In plaats van stap 5 kun je ook een aantal studenten hun gevonden materiaal klassikaal laten presenteren.
 • Flip the classroom: geef stap 4 op als huiswerk en voer stap 5 uit in de eerstvolgende les.

Tips van DiDi

 • Bedenk of je de studenten al dan niet wilt sturen in welk type materiaal ze moeten zoeken (bijv. nieuwsberichten).
 • Probeer bij het bepalen van het onderwerp strakke kaders te hanteren. Hoe strakker de kaders, hoe gerichter de zoektocht van de studenten en hoe relevanter het gevonden materiaal.
 • Je kunt de voorbereide Padlet, Mural of pagina in Class Notebook eenvoudig in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Zorg dat de gedeelde Padlet, Mural of pagina in Class Notebook na afloop van de les makkelijk vindbaar blijft voor de studenten.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Padlet

Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waar je met je studenten van alles op kunt plaatsen en delen. Het is interactief en je kunt de padlets bewaren.
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote Class Notebook biedt een dynamische omgeving/notitieblok waarin je met een klas kunt samenwerken.