Icoon Denken - Delen - Uitwisselen Denken - Delen - Uitwisselen


Over deze werkvorm

Denken - Delen - Uitwisselen geeft je inzicht in het leerproces van de studenten waarmee je je vervolgstappen kan bepalen om de kans te vergroten dat de student de leerdoelen behaalt. Laat dit nou volgens Dylan Wiliam de definitie van formatief evalueren zijn.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

Individueel

2 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, 15-30 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Aan de slag

Bedenk een of meer vragen of opdrachten die je voor deze werkvorm wilt gebruiken. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Wil je de opbrengst van de verschillende groepjes ophalen en zichtbaar wilt maken? Bereid de opdracht dan ook voor in Classkick, Mural of Padlet. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Denken - Geef je studenten de in de voorbereiding uitgewerkte vragen of opdrachten om individueel over na te denken en uit te werken.
Stap 3 - Delen - Laat je studenten in duo’s hun antwoorden met elkaar delen. Stimuleer studenten om hun antwoord bij te stellen indien nodig.
Stap 4 - Uitwisselen - Bespreek de uitwerkingen van de duo's klassikaal. Een tool als Classkick, Mural of Padlet, waarmee je de leeropbrengst zichtbaar maakt, is hiervoor bij uitstek geschikt. Bespreek (waar nodig) verschillen in leeropbrengst.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Geef de studenten geen vragen/opdrachten maar stellingen.

Tips van DiDi

 • Pas de vraag/opgave aan op het denkniveau dat je bij studenten wenst uit te lokken.
 • Je kunt Canvas gebruiken voor stappen 2 en 3: bij stap 2 plaats je de uitgewerkte vragen of opdrachten in  je Canvas-cursus en bij stap 3 gebruik je de 'peer-beoordelingen' of 'discussie' functionaliteit van Canvas om studenten hun antwoorden met elkaar te laten delen en bespreken.
 • Deze werkvorm is met name geschikt bij vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.
 • Deze werkvorm is in allerlei situaties in te zetten: vormen van een mening, nadenken over een antwoord, koppeling theorie aan de praktijk, korte casusopdracht, ethisch dilemma voorleggen, een voorbeeld laten verzinnen etc.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk een of meer vragen of opdrachten die je voor deze werkvorm wilt gebruiken. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Wil je de opbrengst van de verschillende groepjes ophalen en zichtbaar wilt maken? Bereid de opdracht dan ook voor in Classkick, Mural of Padlet. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Denken - Geef je studenten de in de voorbereiding uitgewerkte vragen of opdrachten om individueel over na te denken en uit te werken.
Stap 3 - Delen - Laat je studenten in duo’s hun antwoorden met elkaar delen. Stimuleer studenten om hun antwoord bij te stellen indien nodig. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen/gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - Uitwisselen - Bespreek de uitwerkingen van de duo's klassikaal. Een tool als Classkick, Mural of Padlet, waarmee je de leeropbrengst zichtbaar maakt, is hiervoor bij uitstek geschikt. Bespreek (waar nodig) verschillen in leeropbrengst.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Geef de studenten geen vragen/opdrachten maar stellingen.

Tips van DiDi

 • Pas de vraag/opgave aan op het denkniveau dat je bij studenten wenst uit te lokken.
 • Je kunt Canvas gebruiken voor stappen 2 en 3: bij stap 2 plaats je de uitgewerkte vragen of opdrachten in  je Canvas-cursus en bij stap 3 gebruik je de 'peer-beoordelingen' of 'discussie' functionaliteit van Canvas om studenten hun antwoorden met elkaar te laten delen en bespreken.
 • Deze werkvorm is met name geschikt bij vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.
 • Deze werkvorm is in allerlei situaties in te zetten: vormen van een mening, nadenken over een antwoord, koppeling theorie aan de praktijk, korte casusopdracht, ethisch dilemma voorleggen, een voorbeeld laten verzinnen etc.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Bedenk een of meer vragen of opdrachten die je voor deze werkvorm wilt gebruiken. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Wil je de opbrengst van de verschillende groepjes ophalen en zichtbaar wilt maken? Bereid de opdracht dan ook voor in Classkick, Mural of Padlet. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Denken - Geef je studenten de in de voorbereiding uitgewerkte vragen of opdrachten om individueel over na te denken en uit te werken.
Stap 3 - Delen - Laat je studenten in duo’s hun antwoorden met elkaar delen. Stimuleer studenten om hun antwoord bij te stellen indien nodig. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - Uitwisselen - Haal alle studenten weer terug naar de plenaire les en bespreek de uitwerkingen van de duo's klassikaal. Een tool als Classkick, Mural of Padlet, waarmee je de leeropbrengst zichtbaar maakt, is hiervoor bij uitstek geschikt. Bespreek (waar nodig) verschillen in leeropbrengst.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Geef de studenten geen vragen/opdrachten maar stellingen.

Tips van DiDi

 • Pas de vraag/opgave aan op het denkniveau dat je bij studenten wenst uit te lokken.
 • Je kunt Canvas gebruiken voor stappen 2 en 3: bij stap 2 plaats je de uitgewerkte vragen of opdrachten in  je Canvas-cursus en bij stap 3 gebruik je de 'peer-beoordelingen' of 'discussie' functionaliteit van Canvas om studenten hun antwoorden met elkaar te laten delen en bespreken.
 • Deze werkvorm is met name geschikt bij vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.
 • Deze werkvorm is in allerlei situaties in te zetten: vormen van een mening, nadenken over een antwoord, koppeling theorie aan de praktijk, korte casusopdracht, ethisch dilemma voorleggen, een voorbeeld laten verzinnen etc.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote Class Notebook biedt een dynamische omgeving/notitieblok waarin je met een klas kunt samenwerken.
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Padlet

Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waar je met je studenten van alles op kunt plaatsen en delen. Het is interactief en je kunt de padlets bewaren.
Classkick

Classkick

In Classkick werken studenten aan opdrachten, waarbij jij én mede-studenten live kunnen meekijken en feedback kunnen geven.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.