Icoon Audio-Video Audio-Video


Over deze werkvorm

Na het bekijken/beluisteren van de video of het audiofragment zitten je studenten op hetzelfde voorkennis-niveau. Een mooi uitgangspunt voor de rest van de les.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

Individueel

Tijdsduur

Tot 15 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Hulpmiddelen

Een audio- of videofragment en LessonUp of Edpuzzle als je een applicatie wilt gebruiken. Je kunt het audio-/videofragment natuurlijk ook naadloos integreren in een Canvas-cursus.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Beluister/bekijk zelf het audio- of videofragment en noteer een aantal vragen die je de studenten hierbij wil laten beantwoorden. Zet de vragen in chronologische volgorde en noteer per vraag wáár in de video of in het audiofragment (dus op welk tijdstip) je de vraag wilt stellen. Voer de werkvorm dan als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Speel het audio- of videofragment af in de klas.
Stap 3 - Pauzeer het audio- of videofragment op de vooraf bedachte momenten en stel vervolgens je bedachte vragen aan de studenten.
Stap 4 - Bespreek de antwoorden van de studenten na elke vraag of na afloop van het audio- of videofragment.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Flip the classroom: laat de studenten als huiswerk het audio- of videofragment bekijken en de vragen beantwoorden en bespreek de antwoorden in de eerstvolgende les.
 • Gebruik LessonUp (lesonderdeel 'Interactieve video') of Edpuzzle om een interactief audio- of videofragment te maken.
 • Gebruik een tool als Mural/Nearpod/Classkick/Socrative om de antwoorden van de studenten in te verzamelen.
 • Het fragment hoeft natuurlijk niet interactief te zijn: je kunt ook een audio- of videofragment delen en deze simpelweg klassikaal nabespreken.

Tips van DiDi

 • Kies een niet te lang audio-/videofragment uit!
 • Integreer je audio-/videofragment ook in de bijbehorende Canvas-cursus. Op die manier kunnen studenten deze te allen tijde benaderen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een audio- of videofragment en LessonUp of Edpuzzle als je een applicatie wilt gebruiken. Je kunt het audio-/videofragment natuurlijk ook naadloos integreren in een Canvas-cursus.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Beluister/bekijk zelf het audio- of videofragment en noteer een aantal vragen die je de studenten hierbij wil laten beantwoorden. Zet de vragen in chronologische volgorde en noteer per vraag wáár in de video of in het audiofragment (dus op welk tijdstip) je de vraag wilt stellen. Voer de werkvorm dan als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Speel het audio- of videofragment af in de klas.
Stap 3 - Pauzeer het audio- of videofragment op de vooraf bedachte momenten en stel vervolgens je bedachte vragen aan de studenten.
Stap 4 - Bespreek de antwoorden van de studenten na elke vraag of na afloop van het audio- of videofragment.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Flip the classroom: laat de studenten als huiswerk het audio- of videofragment bekijken en de vragen beantwoorden en bespreek de antwoorden in de eerstvolgende les.
 • Gebruik LessonUp (lesonderdeel 'Interactieve video') of Edpuzzle om een interactief audio- of videofragment te maken.
 • Gebruik een tool als Mural/Nearpod/Classkick/Socrative om de antwoorden van de studenten in te verzamelen.
 • Het fragment hoeft natuurlijk niet interactief te zijn: je kunt ook een audio- of videofragment delen en deze simpelweg klassikaal nabespreken.

Tips van DiDi

 • Kies een niet te lang audio-/videofragment uit!
 • Integreer je audio-/videofragment ook in de bijbehorende Canvas-cursus. Op die manier kunnen studenten deze te allen tijde benaderen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een audio- of videofragment en LessonUp of Edpuzzle als je een applicatie wilt gebruiken. Je kunt het audio-/videofragment natuurlijk ook naadloos integreren in een Canvas-cursus.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Beluister/bekijk zelf het audio- of videofragment en noteer een aantal vragen die je de studenten hierbij wil laten beantwoorden. Zet de vragen in chronologische volgorde en noteer per vraag wáár in de video of in het audiofragment (dus op welk tijdstip) je de vraag wilt stellen.

Gebruik je een audiofragment? Zorg dan eerst dat je hiervan een videofragment maakt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een online tool als Tovid.io gebruiken. Gebruik vervolgens Edpuzzle om van je video een interactieve video te maken waarbij je je bedachte vragen in de video verwerkt. Voer de werkvorm daarna als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel via de chat de (link naar de) interactieve video met de studenten.
Stap 3 - Geef de studenten tijd om de interactieve video te bekijken en de bijbehorende vragen te maken.
Stap 4 - Bespreek de antwoorden van de studenten klassikaal.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Flip the classroom: laat de studenten als huiswerk het audio- of videofragment bekijken en de vragen beantwoorden en bespreek de antwoorden in de eerstvolgende les.
 • Het fragment hoeft natuurlijk niet interactief te zijn: je kunt ook een audio- of videofragment delen en deze simpelweg klassikaal nabespreken.

Tips van DiDi

 • Kies een niet te lang audio-/videofragment uit!
 • Integreer je audio-/videofragment ook in de bijbehorende Canvas-cursus. Op die manier kunnen studenten deze te allen tijde benaderen.
 • Wil je de voortgang van studenten kunnen zien? Maak dan een 'klas' aan in Edpuzzle en nodig vervolgens je studenten voor deze 'klas' uit. Nadat ze zich hebben geregistreerd (dit kan eenvoudig met hun Zadkine-account) zijn ze lid van je 'klas' en kun jij hun voortgang zien.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Edpuzzle

Edpuzzle

Met Edpuzzle maak je interactieve videolessen. Kies een video en voeg vragen toe, deel je de video met je studenten en bekijk hun voortgang.
LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!
Classkick

Classkick

In Classkick werken studenten aan opdrachten, waarbij jij én mede-studenten live kunnen meekijken en feedback kunnen geven.
Socrative

Socrative

Socrative is vragen stellen. Wissel meerkeuze af met open vragen, gebruik Socrative om een toets mee te geven of juist de voorkennis te testen.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.