Icoon Flitsen Flitsen


Over deze werkvorm

Bij deze werkvorm werken studenten samen aan het zich eigen maken van leerstof door het maken van flitskaartjes (ook wel flashcards genoemd) waarbij ze elkaar vervolgens aan de hand van deze kaartjes kunnen overhoren.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

15-30 minuten, 30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Hulpmiddelen

Lege flitskaartjes (bijvoorbeeld A4-papier in vieren geknipt) en stiften/pennen waarmee studenten op de kaartjes kunnen schrijven.

Er zijn ook verschillende applicaties op internet te vinden waarmee je flitskaartjes kunt maken. De applicatie Cram is bij uitstek geschikt, omdat die applicatie de mogelijkheid biedt om leuke spellen te spelen met de flitskaartjes (gamification). Klik hier voor een voorbeeld van zo'n spelletje!

Aan de slag

Lees eerst deze theorie over flitskaartjes zodat je deze werkvorm zo krachtig mogelijk kunt inzetten. Bedenk vervolgens voor welke les-/toetsstof je deze werkvorm wilt inzetten, waarbij je aandacht hebt voor welk type les-/toetsstof zich goed of juist in mindere mate leent voor het gebruik van flitskaartjes. Schat in hoeveel flitskaartjes er in de gekozen les-/toetsstof 'verstopt' zitten. Als je de studenten Cram laat gebruiken, zorg dan dat je zelf ook enigszins vaardig bent in het gebruik van deze applicatie (is erg leuk en niet moeilijk!) en plan, indien nodig, tijd in je les in om studenten de basisvaardigheden voor Cram aan te leren.

Bepaal de kaders van de werkvorm: Hoe lang duurt de werkvorm? Hoeveel tijd hebben de studenten voor de uitvoering/uitwerking? Wat verwacht je van de studenten? Bedenk tenslotte of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg het concept van flitskaartjes uit, al dan niet aan de hand van een of meer voorbeeldkaartjes.
Stap 3 - Leg de opdracht aan de studenten uit: de studenten gaan in groepjes de leerstof samenvatten in de vorm van flitskaartjes. Studenten bedenken samen welke flitskaartjes er bij de leerstof passen en maken deze tegelijkertijd individueel zodat elke student na afloop een stapel flitskaartjes heeft.
Stap 4 - Geef aan wat er van de studenten wordt verwacht: Hoeveel tijd hebben ze? Hoeveel flitskaartjes verwacht je tenminste?
Stap 5 - Deel de studenten in in groepjes en laat ze de opdracht uitvoeren. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes.
Stap 6 - Laat de groepjes nu hun kaartjes met elkaar delen (bijv. door te presenteren of door groepjes bij elkaar te zetten) met als doel te zorgen dat elke student een zo compleet mogelijke set kaartjes heeft: Zorg dat tijdens deze nabespreking elke student zijn/haar gemaakte set met flitskaartjes aanvult met ontbrekende kaartjes.
Stap 7 -
 Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Breid de werkvorm uit met een 'overhoor'-sessie: zet de studenten roulerend in tweetallen bij elkaar en laat ze elkaar overhoren a.d.h.v. de gemaakte flitskaartjes.
 • Deze werkvorm hoeft zich niet te beperken tot één les. De stappen kunnen verspreid over meerdere lessen plaatsvinden.

Tips van DiDi

 • Hebben de studenten hun flitskaartjes in Cram (of vergelijkbare applicatie) gemaakt? Vraag dan of ze deze met je willen delen zodat jij ze kunt samenvoegen en waar nodig aanvullen. Het resultaat is dan een set met flitskaartjes die compleet is en die jij kunt hergebruiken.
 • Hebben de studenten hun flitskaartjes in Cram gemaakt? Wijs de studenten dan op het 'Jewels of Wisdom' spelletje dat ze in Cram met hun flitskaartjes kunnen spelen. Zie voor meer informatie de softwarekaart van Cram.
 • Het kan wenselijk zijn om de groepjes vooraf alvast in te delen, bijvoorbeeld rekening houdend met het niveau van individuele studenten of juist willekeurig om te zorgen dat studenten met verschillende klasgenoten leren samenwerken. Willekeurige groepjes maken doe je eenvoudig met behulp van deze groepjesmaker.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende applicaties op internet te vinden waarmee je flitskaartjes kunt maken. De applicatie Cram is bij uitstek geschikt, omdat die applicatie de mogelijkheid biedt om leuke spellen te spelen met de flitskaartjes (gamification). Klik hier voor een voorbeeld van zo'n spelletje!

Aan de slag

Lees eerst deze theorie over flitskaartjes zodat je deze werkvorm zo krachtig mogelijk kunt inzetten. Bedenk vervolgens voor welke les-/toetsstof je deze werkvorm wilt inzetten, waarbij je aandacht hebt voor welk type les-/toetsstof zich goed of juist in mindere mate leent voor het gebruik van flitskaartjes. Schat in hoeveel flitskaartjes er in de gekozen les-/toetsstof 'verstopt' zitten. Als je de studenten Cram laat gebruiken, zorg dan dat je zelf ook enigszins vaardig bent in het gebruik van deze applicatie (is erg leuk en niet moeilijk!) en plan, indien nodig, tijd in je les in om studenten de basisvaardigheden voor Cram aan te leren.

Bepaal de kaders van de werkvorm: Hoe lang duurt de werkvorm? Hoeveel tijd hebben de studenten voor de uitvoering/uitwerking? Wat verwacht je van de studenten? Bedenk tenslotte of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg het concept van flitskaartjes uit, al dan niet aan de hand van een of meer voorbeeldkaartjes.
Stap 3 - Leg de opdracht aan de studenten uit: de studenten gaan in groepjes de leerstof samenvatten in de vorm van flitskaartjes. Studenten bedenken samen welke flitskaartjes er bij de leerstof passen en één student plaatst deze vervolgens in de gekozen applicatie.
Stap 4 - Geef aan wat er van de studenten wordt verwacht: Hoeveel tijd hebben ze? Hoeveel flitskaartjes verwacht je tenminste?
Stap 5 - Deel de studenten in in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 6 - Laat de groepjes de opdracht uitvoeren. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. breakout rooms.
Stap 7 - Laat de groepjes nu hun kaartjes met elkaar delen (bijv. door te presenteren of door groepjes bij elkaar te zetten) met als doel te zorgen dat elke student een zo compleet mogelijke set kaartjes heeft: Zorg dat tijdens deze nabespreking de de gemaakte sets met flitskaartjes worden aangevuld met ontbrekende kaartjes.
Stap 8 - Zorg dat de gemaakte sets met flitskaartjes binnen de groepjes worden gedeeld zodat elke student toegang heeft en met de kaartjes kan oefenen.
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Breid de werkvorm uit met een 'overhoor'-sessie: zet de studenten roulerend in tweetallen bij elkaar en laat ze elkaar overhoren a.d.h.v. de gemaakte flitskaartjes.
 • Deze werkvorm hoeft zich niet te beperken tot één les. De stappen kunnen verspreid over meerdere lessen plaatsvinden.

Tips van DiDi

 • Hebben de studenten hun flitskaartjes in Cram (of vergelijkbare applicatie) gemaakt? Vraag dan of ze deze met je willen delen zodat jij ze kunt samenvoegen en waar nodig aanvullen. Het resultaat is dan een set met flitskaartjes die compleet is en die jij kunt hergebruiken.
 • Hebben de studenten hun flitskaartjes in Cram gemaakt? Wijs de studenten dan op het 'Jewels of Wisdom' spelletje dat ze in Cram met hun flitskaartjes kunnen spelen. Zie voor meer informatie de softwarekaart van Cram.
 • Het kan wenselijk zijn om de groepjes vooraf alvast in te delen, bijvoorbeeld rekening houdend met het niveau van individuele studenten of juist willekeurig om te zorgen dat studenten met verschillende klasgenoten leren samenwerken. Willekeurige groepjes maken doe je eenvoudig met behulp van deze groepjesmaker. Maak vervolgens meteen alvast breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende applicaties op internet te vinden waarmee je flitskaartjes kunt maken. De applicatie Cram is bij uitstek geschikt, omdat die applicatie de mogelijkheid biedt om leuke spellen te spelen met de flitskaartjes (gamification). Klik hier voor een voorbeeld van zo'n spelletje!

Aan de slag

Lees eerst deze theorie over flitskaartjes zodat je deze werkvorm zo krachtig mogelijk kunt inzetten. Bedenk vervolgens voor welke les-/toetsstof je deze werkvorm wilt inzetten, waarbij je aandacht hebt voor welk type les-/toetsstof zich goed of juist in mindere mate leent voor het gebruik van flitskaartjes. Schat in hoeveel flitskaartjes er in de gekozen les-/toetsstof 'verstopt' zitten. Als je de studenten Cram laat gebruiken, zorg dan dat je zelf ook enigszins vaardig bent in het gebruik van deze applicatie (is erg leuk en niet moeilijk!) en plan, indien nodig, tijd in je les in om studenten de basisvaardigheden voor Cram aan te leren.

Bepaal de kaders van de werkvorm: Hoe lang duurt de werkvorm? Hoeveel tijd hebben de studenten voor de uitvoering/uitwerking? Wat verwacht je van de studenten? Bedenk tenslotte of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg het concept van flitskaartjes uit, al dan niet aan de hand van een of meer voorbeeldkaartjes.
Stap 3 - Leg de opdracht aan de studenten uit: de studenten gaan in groepjes de leerstof samenvatten in de vorm van flitskaartjes. Studenten bedenken samen welke flitskaartjes er bij de leerstof passen en één student plaatst deze vervolgens in de gekozen applicatie.
Stap 4 - Geef aan wat er van de studenten wordt verwacht: Hoeveel tijd hebben ze? Hoeveel flitskaartjes verwacht je tenminste?
Stap 5 - Deel de studenten in in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 6 - Laat de groepjes de opdracht uitvoeren. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. breakout rooms.
Stap 7 - Laat de groepjes nu hun kaartjes met elkaar delen (bijv. door te presenteren of door groepjes bij elkaar te zetten) met als doel te zorgen dat elke student een zo compleet mogelijke set kaartjes heeft: Zorg dat tijdens deze nabespreking de de gemaakte sets met flitskaartjes worden aangevuld met ontbrekende kaartjes.
Stap 8 - Zorg dat de gemaakte sets met flitskaartjes binnen de groepjes worden gedeeld zodat elke student toegang heeft en met de kaartjes kan oefenen.
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Breid de werkvorm uit met een 'overhoor'-sessie: zet de studenten roulerend in tweetallen bij elkaar en laat ze elkaar overhoren a.d.h.v. de gemaakte flitskaartjes.
 • Deze werkvorm hoeft zich niet te beperken tot één les. De stappen kunnen verspreid over meerdere lessen plaatsvinden.

Tips van DiDi

 • Hebben de studenten hun flitskaartjes in Cram (of vergelijkbare applicatie) gemaakt? Vraag dan of ze deze met je willen delen zodat jij ze kunt samenvoegen en waar nodig aanvullen. Het resultaat is dan een set met flitskaartjes die compleet is en die jij kunt hergebruiken.
 • Hebben de studenten hun flitskaartjes in Cram gemaakt? Wijs de studenten dan op het 'Jewels of Wisdom' spelletje dat ze in Cram met hun flitskaartjes kunnen spelen. Zie voor meer informatie de softwarekaart van Cram.
 • Het kan wenselijk zijn om de groepjes vooraf alvast in te delen, bijvoorbeeld rekening houdend met het niveau van individuele studenten of juist willekeurig om te zorgen dat studenten met verschillende klasgenoten leren samenwerken. Willekeurige groepjes maken doe je eenvoudig met behulp van deze groepjesmaker. Maak vervolgens meteen alvast breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Cram

Cram

Flitskaartjes zijn de snelste en beste manier om bijna elk type informatie te leren onthouden. In Cram maak je ze en kun je er vervolgens leuke spellen mee spelen!