Icoon Co-Creatie Co-Creatie


Over deze werkvorm

Studenten kunnen samen een prototype oplossing voor een oplossing of een probleem uitwerken. Hierbij leren zij creatief denken, communiceren en conceptualiseren.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Gevorderd

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Creëren

Hulpmiddelen

Een online whiteboard als Mural of Padlet om als canvas te dienen voor de uitwerking.

Aan de slag

Zorg dat je als docent zelf voldoende vaardig bent met de applicatie die je gaat gebruiken. Plan indien nodig tijd in je les in om studenten de basisvaardigheden met de gekozen applicatie aan te leren. Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Ontwerp een eigen canvas of gebruik een canvas uit de bibliotheek van de applicatie, passend bij het doel van de les. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Start de les plenair. Formuleer een uitdaging of een probleem, of laat studenten deze zelf formuleren, waarop zij een prototype oplossing gaan bedenken. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Open de applicatie plenair, deel het scherm en licht vervolgens de werkwijze m.b.t. het canvas toe. Geef de studenten, voorafgaand aan het uiteengaan in groepjes, een duidelijk tijdframe mee. Check of de studenten de applicatie kunnen openen en of de studenten de opdracht begrepen hebben.
Stap 3 - De studenten gaan nu uiteen in groepjes. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes. 
Stap 4 - Na het werken aan het prototype komen de studenten plenair terug en wordt er geëvalueerd op het lesdoel. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Je kunt variëren in de complexiteit van de uitdaging of het probleem.
 • Je kunt rollen toebedelen aan individuen in een groep (denk aan contactpersoon, voorzitter, notulist, etc.), licht de rollen toe.
 • Je kunt variëren in de coaching/instructie om de leertaak eenvoudiger of complexer te maken.
 • Je kunt je studenten extra uitdagen door ze na het werken in groepjes een pitch van het prototype te laten geven in de plenaire ruimte.
 • Je kunt alle studenten aan hetzelfde probleem laten werken, om vervolgens de verschillende oplossingen met de studenten te combineren tot een verrijkt prototype.

Tips van DiDi

 • Zorg dat de uitdaging of het probleem altijd raakt aan de beroepspraktijk of een authentieke/actuele situatie uit het leven van de student.
 • Zorg dat er naast de uitleg ook een geschreven werkwijze voor het gebruik van het canvas beschikbaar is.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms en een online whiteboard als Mural of Padlet om als canvas te dienen voor de uitwerking.

Aan de slag

Zorg dat je als docent zelf voldoende vaardig bent met de applicatie die je gaat gebruiken. Plan indien nodig tijd in je les in om studenten de basisvaardigheden met de gekozen applicatie aan te leren. Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Ontwerp een eigen canvas of gebruik een canvas uit de bibliotheek van de applicatie, passend bij het doel van de les. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Start de les plenair. Formuleer een uitdaging of een probleem, of laat studenten deze zelf formuleren, waarop zij een prototype oplossing gaan bedenken. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Open de applicatie plenair, deel het scherm en licht vervolgens de werkwijze m.b.t. het canvas toe. Geef de studenten, voorafgaand aan het uiteengaan in groepjes, een duidelijk tijdframe mee. Check of de studenten de applicatie kunnen openen en of de studenten de opdracht begrepen hebben.
Stap 3 - De studenten gaan nu uiteen in groepjes. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - Na het werken aan het prototype komen de studenten plenair terug en wordt er geëvalueerd op het lesdoel. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Je kunt variëren in de complexiteit van de uitdaging of het probleem.
 • Je kunt rollen toebedelen aan individuen in een groep (denk aan contactpersoon, voorzitter, notulist, etc.), licht de rollen toe.
 • Je kunt variëren in de coaching/instructie om de leertaak eenvoudiger of complexer te maken.
 • Je kunt je studenten extra uitdagen door ze na het werken in groepjes een pitch van het prototype te laten geven in de plenaire ruimte.
 • Je kunt alle studenten aan hetzelfde probleem laten werken, om vervolgens de verschillende oplossingen met de studenten te combineren tot een verrijkt prototype.

Tips van DiDi

 • Zorg dat de uitdaging of het probleem altijd raakt aan de beroepspraktijk of een authentieke/actuele situatie uit het leven van de student.
 • Zorg dat er naast de uitleg ook een geschreven werkwijze voor het gebruik van het canvas beschikbaar is.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en een online whiteboard als Mural of Padlet om als canvas te dienen voor de uitwerking.

Aan de slag

Zorg dat je als docent zelf voldoende vaardig bent met de applicatie die je gaat gebruiken. Plan indien nodig tijd in je les in om studenten de basisvaardigheden met de gekozen applicatie aan te leren. Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Ontwerp een eigen canvas of gebruik een canvas uit de bibliotheek van de applicatie, passend bij het doel van de les. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Start de les plenair. Formuleer een uitdaging of een probleem, of laat studenten deze zelf formuleren, waarop zij een prototype oplossing gaan bedenken. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Open de applicatie plenair, deel het scherm en licht vervolgens de werkwijze m.b.t. het canvas toe. Geef de studenten, voorafgaand aan het uiteengaan in groepjes, een duidelijk tijdframe mee. Check of de studenten de applicatie kunnen openen en of de studenten de opdracht begrepen hebben.
Stap 3 - De studenten gaan nu uiteen in groepjes. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - Na het werken aan het prototype komen de studenten plenair terug en wordt er geëvalueerd op het lesdoel. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Je kunt variëren in de complexiteit van de uitdaging of het probleem.
 • Je kunt rollen toebedelen aan individuen in een groep (denk aan contactpersoon, voorzitter, notulist, etc.), licht de rollen toe.
 • Je kunt variëren in de coaching/instructie om de leertaak eenvoudiger of complexer te maken.
 • Je kunt je studenten extra uitdagen door ze na het werken in groepjes een pitch van het prototype te laten geven in de plenaire ruimte.
 • Je kunt alle studenten aan hetzelfde probleem laten werken, om vervolgens de verschillende oplossingen met de studenten te combineren tot een verrijkt prototype.

Tips van DiDi

 • Zorg dat de uitdaging of het probleem altijd raakt aan de beroepspraktijk of een authentieke/actuele situatie uit het leven van de student.
 • Zorg dat er naast de uitleg ook een geschreven werkwijze voor het gebruik van het canvas beschikbaar is.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Padlet

Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waar je met je studenten van alles op kunt plaatsen en delen. Het is interactief en je kunt de padlets bewaren.