Icoon Dagboek Dagboek


Over deze werkvorm

In deze 'lange-termijn-werkvorm' vraag je studenten om regelmatig aan zelfreflectie te doen door het bijhouden van een digitaal dagboek.

Let op: deze werkvorm is bedoeld om in te zetten over een langere periode, bijvoorbeeld een lessenserie. Zie het stappenplan hieronder voor uitleg.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Asynchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

Individueel

Tijdsduur

Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Analyseren

Evalueren

Hulpmiddelen

Een Class Notebook in Microsoft OneNote waarin studenten hun reflecties bijhouden, enkel zichtbaar voor zichzelf en de docent. Je kunt ook de 'opdrachten' functionaliteit in Canvas gebruiken, waarbij je voor elk reflectiemoment een aparte opdracht aanmaakt.

Aan de slag

Bestudeer je eigen les-/onderwijsplanning voor de komende tijd en identificeer daarin een aantal momenten waarop je de studenten aan reflectie wilt laten doen. Dit kan een breed cq. gevarieerd scala aan momenten/reflecties zijn, bijvoorbeeld na afronding van een groepsopdracht (reflecteren op eigen aandeel), na een toets (reflectie op voorbereiding) en na het inleveren van een verslag (reflectie op werkwijze). Maak voor jezelf een overzicht van deze reflectiemomenten. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Elke keer als een reflectiemoment nadert stel je een aantal reflectievragen op waarvan je wilt dat je studenten die beantwoorden. Je kunt hierbij ter inspiratie bijvoorbeeld gebruik maken van het model van Korthagen.
Stap 2 - Deel deze reflectievragen met de student via een nieuwe OneNote-pagina in je Class Notebook die je vervolgens distribueert naar de notitieblokken van alle studenten of via een opdracht in je Canvas-cursus.
Stap 3 - Kondig de reflectie aan, neem de vragen met de studenten door en geef aan wanneer de reflectie afgerond moet zijn.
Stap 4 - Bekijk alle reflecties en geef elke student individueel feedback, al dan niet via de OneNote-pagina van de student met daarop hun antwoorden op de reflectievragen. Deze feedback is van grote waarde, wil je dat de studenten beter leren reflecteren.
Stap 5 - Herhaal stappen 1 t/m 4 voor elk reflectiemoment.

Net even anders

Als het klassenklimaat zich daartoe leent cq. veilig genoeg is zou je ook een vorm van peer-feedback in deze werkvorm in kunnen bouwen, waarop studenten met elkaar in gesprek gaan over hun reflectie.

Tips van DiDi

 • Gebruik bij elk reflectiemoment vooral reflectievragen die specifiek op die situatie gericht zijn, dus vooral niet bij elke reflectie dezelfde vragen.
 • Identificeer in de reflecties van studenten best practices en deel deze met de klas, al dan niet deze studenten bij naam noemend (uiteraard enkel met nadrukkelijke toestemming van de desbetreffende studenten).
 • Laat studenten in een apart reflectiemoment aan het einde van een 'Dagboek-traject' ook reflecteren op hun reflecteren.
 • In elk klassenteam in Microsoft Teams is standaard al een Class Notebook aanwezig voor de desbetreffende klas. Je kunt voor het gemak (van de student) overwegen om daarvan gebruik te maken, dan hoeft de student niet in een aparte applicatie (Microsoft OneNote) te werken.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een Class Notebook in Microsoft OneNote waarin studenten hun reflecties bijhouden, enkel zichtbaar voor zichzelf en de docent. Je kunt ook de 'opdrachten' functionaliteit in Canvas gebruiken, waarbij je voor elk reflectiemoment een aparte opdracht aanmaakt.

Aan de slag

Bestudeer je eigen les-/onderwijsplanning voor de komende tijd en identificeer daarin een aantal momenten waarop je de studenten aan reflectie wilt laten doen. Dit kan een breed cq. gevarieerd scala aan momenten/reflecties zijn, bijvoorbeeld na afronding van een groepsopdracht (reflecteren op eigen aandeel), na een toets (reflectie op voorbereiding) en na het inleveren van een verslag (reflectie op werkwijze). Maak voor jezelf een overzicht van deze reflectiemomenten. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Elke keer als een reflectiemoment nadert stel je een aantal reflectievragen op waarvan je wilt dat je studenten die beantwoorden. Je kunt hierbij ter inspiratie bijvoorbeeld gebruik maken van het model van Korthagen.
Stap 2 - Deel deze reflectievragen met de student via een nieuwe OneNote-pagina in je Class Notebook die je vervolgens distribueert naar de notitieblokken van alle studenten of via een opdracht in je Canvas-cursus.
Stap 3 - Kondig de reflectie aan, neem de vragen met de studenten door en geef aan wanneer de reflectie afgerond moet zijn.
Stap 4 - Bekijk alle reflecties en geef elke student individueel feedback, al dan niet via de OneNote-pagina van de student met daarop hun antwoorden op de reflectievragen. Deze feedback is van grote waarde, wil je dat de studenten beter leren reflecteren.
Stap 5 - Herhaal stappen 1 t/m 4 voor elk reflectiemoment.

Net even anders

Als het klassenklimaat zich daartoe leent cq. veilig genoeg is zou je ook een vorm van peer-feedback in deze werkvorm in kunnen bouwen, waarop studenten met elkaar in gesprek gaan over hun reflectie.

Tips van DiDi

 • Gebruik bij elk reflectiemoment vooral reflectievragen die specifiek op die situatie gericht zijn, dus vooral niet bij elke reflectie dezelfde vragen.
 • Identificeer in de reflecties van studenten best practices en deel deze met de klas, al dan niet deze studenten bij naam noemend (uiteraard enkel met nadrukkelijke toestemming van de desbetreffende studenten).
 • Laat studenten in een apart reflectiemoment aan het einde van een 'Dagboek-traject' ook reflecteren op hun reflecteren.
 • In elk klassenteam in Microsoft Teams is standaard al een Class Notebook aanwezig voor de desbetreffende klas. Je kunt voor het gemak (van de student) overwegen om daarvan gebruik te maken, dan hoeft de student niet in een aparte applicatie (Microsoft OneNote) te werken.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een Class Notebook in Microsoft OneNote waarin studenten hun reflecties bijhouden, enkel zichtbaar voor zichzelf en de docent. Je kunt ook de 'opdrachten' functionaliteit in Canvas gebruiken, waarbij je voor elk reflectiemoment een aparte opdracht aanmaakt.

Aan de slag

Bestudeer je eigen les-/onderwijsplanning voor de komende tijd en identificeer daarin een aantal momenten waarop je de studenten aan reflectie wilt laten doen. Dit kan een breed cq. gevarieerd scala aan momenten/reflecties zijn, bijvoorbeeld na afronding van een groepsopdracht (reflecteren op eigen aandeel), na een toets (reflectie op voorbereiding) en na het inleveren van een verslag (reflectie op werkwijze). Maak voor jezelf een overzicht van deze reflectiemomenten. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Elke keer als een reflectiemoment nadert stel je een aantal reflectievragen op waarvan je wilt dat je studenten die beantwoorden. Je kunt hierbij ter inspiratie bijvoorbeeld gebruik maken van het model van Korthagen.
Stap 2 - Deel deze reflectievragen met de student via een nieuwe OneNote-pagina in je Class Notebook die je vervolgens distribueert naar de notitieblokken van alle studenten of via een opdracht in je Canvas-cursus.
Stap 3 - Kondig de reflectie aan, neem de vragen met de studenten door en geef aan wanneer de reflectie afgerond moet zijn.
Stap 4 - Bekijk alle reflecties en geef elke student individueel feedback, al dan niet via de OneNote-pagina van de student met daarop hun antwoorden op de reflectievragen. Deze feedback is van grote waarde, wil je dat de studenten beter leren reflecteren.
Stap 5 - Herhaal stappen 1 t/m 4 voor elk reflectiemoment.

Net even anders

Als het klassenklimaat zich daartoe leent cq. veilig genoeg is zou je ook een vorm van peer-feedback in deze werkvorm in kunnen bouwen, waarop studenten met elkaar in gesprek gaan over hun reflectie.

Tips van DiDi

 • Gebruik bij elk reflectiemoment vooral reflectievragen die specifiek op die situatie gericht zijn, dus vooral niet bij elke reflectie dezelfde vragen.
 • Identificeer in de reflecties van studenten best practices en deel deze met de klas, al dan niet deze studenten bij naam noemend (uiteraard enkel met nadrukkelijke toestemming van de desbetreffende studenten).
 • Laat studenten in een apart reflectiemoment aan het einde van een 'Dagboek-traject' ook reflecteren op hun reflecteren.
 • In elk klassenteam in Microsoft Teams is standaard al een Class Notebook aanwezig voor de desbetreffende klas. Je kunt voor het gemak (van de student) overwegen om daarvan gebruik te maken, dan hoeft de student niet in een aparte applicatie (Microsoft OneNote) te werken.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote Class Notebook biedt een dynamische omgeving/notitieblok waarin je met een klas kunt samenwerken.
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.