Icoon Vlog Vlog


Over deze werkvorm

De student leert kenmerken van een goede vlog benoemen en kan vervolgens onderdelen uit bekeken vlogs toepassen bij het opnemen van een eigen vlog.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

Individueel

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie, een mobieltje met camera, een videobewerkingsprogramma (Snagit, Camtasia) en een een discussieforum in Canvas voor interactie.

Aan de slag

Bestudeer een aantal aansprekende vlogs van bekende Nederlandse vloggers. Onderzoek vervolgens de eisen aan een goede vlog (online diverse bronnen beschikbaar) en maak hiervan een handout die je met de studenten kunt delen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Plaats een discussieforum in je cursus in Canvas, ter voorbereiding op stap 3. Bedenk tenslotte waarover je de studenten een vlog wil laten opnemen, bijv. een vlog over ambities, de huidige opleiding, hun stage, een dagboek of hun passie. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten. 
Stap 2 - Bekijk samen met de studenten een aantal voorbeelden van vlogs. Tijdens het kijken schrijft de student op wat hij/zij vindt van de vlog (leuk, goed, niet leuk, minder goed) en waarom.
Stap 3 - Vraag de studenten om hun favoriete vlog met elkaar te delen in het discussieforum in Canvas.
Stap 4 - Laat de studenten zelfstandig tenminste één van de door medestudenten gedeelde vlogs bekijken (max. 3 minuten). Laat ze daarbij in het discussieforum, als reactie op het bericht met de vlog, opschrijven waarom zij voor deze video kozen en wat zij ervan vonden en waarom.
Stap 5 - Vraag een aantal studenten om hun notities te delen met de klas. Bespreek met de studenten welke elementen zij kunnen toepassen op de eigen te maken vlog. Kom op die manier samen met je studenten tot een lijst met dingen die een vlog goed/interessant/leuk maken.
Stap 6 - Deel de opdracht en de handout met de opsomming van eisen aan een goede vlog. Geef hierbij technische tips.
Stap 7 - De studenten gaan zelfstandig of in groepjes met de opdracht aan de slag. Afhankelijk van de kwaliteit van de vlog en jouw eisen is dit voldoende of krijgen ze de opdracht de vlog te monteren en tijdens de volgende les te delen met de klas.
Stap 8 - Bespreek het vervolg van de opdracht en/of de resultaten tot dusver. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Ter voorbereiding op de les kun je de studenten vragen om de link naar een voor hen aansprekende vlog met je te delen, zodat jij dit in je voorbereiding en bij stap 2 als voorbeeld kunt gebruiken. Bekijk de geplaatste vlogs en kies met name de korte vlogs (max 1 minuut) ter inspiratie uit.
 • Laat je studenten een vlog maken waarbij zij een artikel aanprijzen (branding) dat zij vaak gebruiken of een merk waar zij gek van zijn. De vlog moet geschikt zijn voor een social media kanaal en creatief gemonteerd zijn.
 • Laat, als verwerkingsopdracht na het inleveren van de opdracht, studenten feedback geven op elkaars vlogs. Gebruik hiervoor de 'opdrachten' en 'peer-feedback' functionaliteit van Canvas.

Tips van DiDi

 • Maak zelf een voorbeeldvlog, practice what you preach.
 • Gebruik vlog(ger)s uit de omgeving cq. belevingswereld van de student.
 • Geef je studenten voldoende tijd.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie, een mobieltje met camera, een videobewerkingsprogramma (Snagit, Camtasia) en een een discussieforum in Canvas voor interactie.

Aan de slag

Bestudeer een aantal aansprekende vlogs van bekende Nederlandse vloggers. Onderzoek vervolgens de eisen aan een goede vlog (online diverse bronnen beschikbaar) en maak hiervan een handout die je met de studenten kunt delen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Plaats een discussieforum in je cursus in Canvas, ter voorbereiding op stap 3. Bedenk tenslotte waarover je de studenten een vlog wil laten opnemen, bijv. een vlog over ambities, de huidige opleiding, hun stage, een dagboek of hun passie. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten. 
Stap 2 - Bekijk samen met de studenten een aantal voorbeelden van vlogs. Je scherm delen waarop je vervolgens een video afspeelt zorgt bij de studenten thuis dankzij vertragingen/haperingen in het beeld voor een suboptimale kijkervaring. Deel daarom een link naar de vlog met de studenten geef ze de tijd om de vlog te bekijken op hun eigen device. Tijdens het kijken schrijft de student op wat hij/zij vindt van de vlog (leuk, goed, niet leuk, minder goed) en waarom.
Stap 3 - Vraag de studenten om hun favoriete vlog met elkaar te delen in het discussieforum in Canvas.
Stap 4 - Laat de studenten zelfstandig tenminste één van de door medestudenten gedeelde vlogs bekijken (max. 3 minuten). Laat ze daarbij in het discussieforum, als reactie op het bericht met de vlog, opschrijven waarom zij voor deze video kozen en wat zij ervan vonden en waarom.
Stap 5 - Vraag een aantal studenten om hun notities te delen met de klas. Bespreek met de studenten welke elementen zij kunnen toepassen op de eigen te maken vlog. Kom op die manier samen met je studenten tot een lijst met dingen die een vlog goed/interessant/leuk maken.
Stap 6 - Deel de opdracht en de handout met de opsomming van eisen aan een goede vlog. Geef hierbij technische tips.
Stap 7 - De studenten gaan zelfstandig of in groepjes met de opdracht aan de slag. Afhankelijk van de kwaliteit van de vlog en jouw eisen is dit voldoende of krijgen ze de opdracht de vlog te monteren en tijdens de volgende les te delen met de klas.
Stap 8 - Bespreek het vervolg van de opdracht en/of de resultaten tot dusver. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Ter voorbereiding op de les kun je de studenten vragen om de link naar een voor hen aansprekende vlog met je te delen, zodat jij dit in je voorbereiding en bij stap 2 als voorbeeld kunt gebruiken. Bekijk de geplaatste vlogs en kies met name de korte vlogs (max 1 minuut) ter inspiratie uit.
 • Laat je studenten een vlog maken waarbij zij een artikel aanprijzen (branding) dat zij vaak gebruiken of een merk waar zij gek van zijn. De vlog moet geschikt zijn voor een social media kanaal en creatief gemonteerd zijn.
 • Laat, als verwerkingsopdracht na het inleveren van de opdracht, studenten feedback geven op elkaars vlogs. Gebruik hiervoor de 'opdrachten' en 'peer-feedback' functionaliteit van Canvas.

Tips van DiDi

 • Maak zelf een voorbeeldvlog, practice what you preach.
 • Gebruik vlog(ger)s uit de omgeving cq. belevingswereld van de student.
 • Geef je studenten voldoende tijd.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie, een mobieltje met camera, een videobewerkingsprogramma (Snagit, Camtasia) en een een discussieforum in Canvas voor interactie.

Aan de slag

Bestudeer een aantal aansprekende vlogs van bekende Nederlandse vloggers. Onderzoek vervolgens de eisen aan een goede vlog (online diverse bronnen beschikbaar) en maak hiervan een handout die je met de studenten kunt delen. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Plaats een discussieforum in je cursus in Canvas, ter voorbereiding op stap 3. Bedenk tenslotte waarover je de studenten een vlog wil laten opnemen, bijv. een vlog over ambities, de huidige opleiding, hun stage, een dagboek of hun passie. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten. 
Stap 2 - Bekijk samen met de studenten een aantal voorbeelden van vlogs. Je scherm delen waarop je vervolgens een video afspeelt zorgt bij de studenten thuis dankzij vertragingen/haperingen in het beeld voor een suboptimale kijkervaring. Deel daarom een link naar de vlog met de studenten geef ze de tijd om de vlog te bekijken op hun eigen device. Tijdens het kijken schrijft de student op wat hij/zij vindt van de vlog (leuk, goed, niet leuk, minder goed) en waarom.
Stap 3 - Vraag de studenten om hun favoriete vlog met elkaar te delen in het discussieforum in Canvas.
Stap 4 - Laat de studenten zelfstandig tenminste één van de door medestudenten gedeelde vlogs bekijken (max. 3 minuten). Laat ze daarbij in het discussieforum, als reactie op het bericht met de vlog, opschrijven waarom zij voor deze video kozen en wat zij ervan vonden en waarom.
Stap 5 - Vraag een aantal studenten om hun notities te delen met de klas. Bespreek met de studenten welke elementen zij kunnen toepassen op de eigen te maken vlog. Kom op die manier samen met je studenten tot een lijst met dingen die een vlog goed/interessant/leuk maken.
Stap 6 - Deel de opdracht en de handout met de opsomming van eisen aan een goede vlog. Geef hierbij technische tips.
Stap 7 - De studenten gaan zelfstandig of in groepjes met de opdracht aan de slag. Afhankelijk van de kwaliteit van de vlog en jouw eisen is dit voldoende of krijgen ze de opdracht de vlog te monteren en tijdens de volgende les te delen met de klas.
Stap 8 - Bespreek het vervolg van de opdracht en/of de resultaten tot dusver. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Ter voorbereiding op de les kun je de studenten vragen om de link naar een voor hen aansprekende vlog met je te delen, zodat jij dit in je voorbereiding en bij stap 2 als voorbeeld kunt gebruiken. Bekijk de geplaatste vlogs en kies met name de korte vlogs (max 1 minuut) ter inspiratie uit.
 • Laat je studenten een vlog maken waarbij zij een artikel aanprijzen (branding) dat zij vaak gebruiken of een merk waar zij gek van zijn. De vlog moet geschikt zijn voor een social media kanaal en creatief gemonteerd zijn.
 • Laat, als verwerkingsopdracht na het inleveren van de opdracht, studenten feedback geven op elkaars vlogs. Gebruik hiervoor de 'opdrachten' en 'peer-feedback' functionaliteit van Canvas.

Tips van DiDi

 • Maak zelf een voorbeeldvlog, practice what you preach.
 • Gebruik vlog(ger)s uit de omgeving cq. belevingswereld van de student.
 • Geef je studenten voldoende tijd.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Camtasia

Camtasia

Met Camtasia neem je je scherm op en bewerk je de gemaakte video. Maak eenvoudig een professioneel ogende video. Video maken en bewerken in één.
Snagit

Snagit

Met Snagit combineer je video’s en schermafbeeldingen. Perfectioneer je boodschap zodat je belangrijke informatie effectiever overbrengt.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.