Icoon Buzz-groep Buzz-groep


Over deze werkvorm

De studenten bedenken samen ‘creatieve’ oplossingen voor een probleem of uitdaging en kunnen deze oplossingen beargumenteren.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Gevorderd

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Hulpmiddelen

Een presentatietool als LessonUp of Nearpod voor de presentatie van de opdracht en een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet voor de uitwerking.

Aan de slag

Ga op zoek naar actuele, authentieke en/of praktijkgerichte problemen of uitdagingen (ook een reguliere opdracht kan gebruikt worden). Zet deze in een presentatietool als LessonUp of Nearpod klaar. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg, naar aanleiding van de gevonden problemen/uitdagingen, de studenten een vraag of opdracht voor die zij in groepjes in korte tijd moeten beantwoorden of uitwerken. Dit kan een uitdagende stelling zijn, een meerkeuzevraag, een berekening die moet worden gemaakt of een kleine casus met vragen als: Wat is hier aan de hand? Wat zou jij nu doen? Wat is een mogelijke oorzaak?
Stap 3 - Geef de studenten eerst een paar minuten om het probleem individueel te overdenken.
Stap 4 - Verdeel de studenten in groepjes en geef ze de opdracht om samen antwoorden en oplossingen te bedenken. Neem zelf een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes.
Stap 5 - Voer klassikaal een korte discussie waarbij antwoorden of oplossingen die studenten gegenereerd hebben, gewogen worden. Houd hierop goed de regie.
Stap 6 - Houd een evaluerende nabespreking. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Laat de studenten hun antwoorden/oplossingen klassikaal presenteren.
 • Laat de studenten hun uitwerkingen in een gedeelde Mural of Padlet plaatsen om het leren zichtbaar te maken.

Tips van DiDi

 • Beperk de omvang en eventueel de complexiteit om te zorgen dat studenten ook daadwerkelijk in staat zijn in de gegeven tijd tot een oplossing te komen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms, een presentatietool als LessonUp of Nearpod voor de presentatie van de opdracht en een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet voor de uitwerking.

Aan de slag

Ga op zoek naar actuele, authentieke en/of praktijkgerichte problemen of uitdagingen (ook een reguliere opdracht kan gebruikt worden). Zet deze in een presentatietool als LessonUp of Nearpod klaar. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg, naar aanleiding van de gevonden problemen/uitdagingen, de studenten een vraag of opdracht voor die zij in groepjes in korte tijd moeten beantwoorden of uitwerken. Dit kan een uitdagende stelling zijn, een meerkeuzevraag, een berekening die moet worden gemaakt of een kleine casus met vragen als: Wat is hier aan de hand? Wat zou jij nu doen? Wat is een mogelijke oorzaak?
Stap 3 - Geef de studenten eerst een paar minuten om het probleem individueel te overdenken.
Stap 4 - Verdeel de studenten in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 5 - Geef elk groepje de opdracht om samen antwoorden en oplossingen te bedenken. Neem zelf een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. de breakout rooms.
Stap 6 - Voer klassikaal een korte discussie waarbij antwoorden of oplossingen die studenten gegenereerd hebben, gewogen worden. Houd hierop goed de regie.
Stap 7 - Houd een evaluerende nabespreking. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Laat de studenten hun antwoorden/oplossingen klassikaal presenteren.
 • Laat de studenten hun uitwerkingen in een gedeelde Mural of Padlet plaatsen om het leren zichtbaar te maken.

Tips van DiDi

 • Beperk de omvang en eventueel de complexiteit om te zorgen dat studenten ook daadwerkelijk in staat zijn in de gegeven tijd tot een oplossing te komen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms, een presentatietool als LessonUp of Nearpod voor de presentatie van de opdracht en een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet voor de uitwerking.

Aan de slag

Ga op zoek naar actuele, authentieke en/of praktijkgerichte problemen of uitdagingen (ook een reguliere opdracht kan gebruikt worden). Zet deze in een presentatietool als LessonUp of Nearpod klaar. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Leg, naar aanleiding van de gevonden problemen/uitdagingen, de studenten een vraag of opdracht voor die zij in groepjes in korte tijd moeten beantwoorden of uitwerken. Dit kan een uitdagende stelling zijn, een meerkeuzevraag, een berekening die moet worden gemaakt of een kleine casus met vragen als: Wat is hier aan de hand? Wat zou jij nu doen? Wat is een mogelijke oorzaak?
Stap 3 - Geef de studenten eerst een paar minuten om het probleem individueel te overdenken.
Stap 4 - Verdeel de studenten in groepjes. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 5 - Geef elk groepje de opdracht om samen antwoorden en oplossingen te bedenken. Neem zelf een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. de breakout rooms.
Stap 6 - Voer klassikaal een korte discussie waarbij antwoorden of oplossingen die studenten gegenereerd hebben, gewogen worden. Houd hierop goed de regie.
Stap 7 - Houd een evaluerende nabespreking. Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Laat de studenten hun antwoorden/oplossingen klassikaal presenteren.
 • Laat de studenten hun uitwerkingen in een gedeelde Mural of Padlet plaatsen om het leren zichtbaar te maken.

Tips van DiDi

 • Beperk de omvang en eventueel de complexiteit om te zorgen dat studenten ook daadwerkelijk in staat zijn in de gegeven tijd tot een oplossing te komen.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote Class Notebook biedt een dynamische omgeving/notitieblok waarin je met een klas kunt samenwerken.
Padlet

Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waar je met je studenten van alles op kunt plaatsen en delen. Het is interactief en je kunt de padlets bewaren.