Icoon Zoek het maar uit Zoek het maar uit


Over deze werkvorm

In deze werkvorm gaan studenten op onderzoek uit om jouw vragen te beantwoorden.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

15-30 minuten, 30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Hulpmiddelen

Een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet voor de uitwerking.

Aan de slag

Bedenk welke leerdoelen je met deze werkvorm wilt behalen. Bedenk vervolgens bij deze leerdoelen een aantal (onderzoeks-)vragen, afgestemd op het niveau van de studenten. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de klas in groepjes in en leg de opdracht uit.
Stap 3 - Laat de studenten in groepjes op onderzoek uit gaan om zo de vragen te beantwoorden.
Stap 4 - Bespreek vervolgens klassikaal de onderzoeksresultaten en geef daarbij aandacht aan relevante inzichten.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Geef elk groepje een eigen set met onderzoeksvragen. Zorg er daarbij wel voor dat ook met de alternatieve onderzoeksvragen dezelfde leerdoelen worden bereikt.
 • Laat elk groepje een korte presentatie voorbereiden waarin ze hun onderzoeksresultaten presenteren.

Tips van DiDi

 • Let er bij het opstellen van de vragen op dat je met name de denkniveaus Toepassen, Analyseren, Evalueren en Creëren wilt aanspreken (zie ook hier) omdat deze de grootste mate van onderzoek vereisen. Stem je vragen hierop af.
 • Laat de groepjes hun uitwerking in een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet plaatsen. Op die manier zijn ook na afloop van de werkvorm alle onderzoeksresultaten nog beschikbaar voor alle studenten.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms en een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet voor de uitwerking.

Aan de slag

Bedenk welke leerdoelen je met deze werkvorm wilt behalen. Bedenk vervolgens bij deze leerdoelen een aantal (onderzoeks-)vragen, afgestemd op het niveau van de studenten. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de klas in groepjes in en leg de opdracht uit.
Stap 3 - Laat de studenten in groepjes op onderzoek uit gaan om zo de vragen te beantwoorden. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - Bespreek vervolgens klassikaal de onderzoeksresultaten en geef daarbij aandacht aan relevante inzichten.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Geef elk groepje een eigen set met onderzoeksvragen. Zorg er daarbij wel voor dat ook met de alternatieve onderzoeksvragen dezelfde leerdoelen worden bereikt.
 • Laat elk groepje een korte presentatie voorbereiden waarin ze hun onderzoeksresultaten presenteren.

Tips van DiDi

 • Let er bij het opstellen van de vragen op dat je met name de denkniveaus Toepassen, Analyseren, Evalueren en Creëren wilt aanspreken (zie ook hier) omdat deze de grootste mate van onderzoek vereisen. Stem je vragen hierop af.
 • Laat de groepjes hun uitwerking in een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet plaatsen. Op die manier zijn ook na afloop van de werkvorm alle onderzoeksresultaten nog beschikbaar voor alle studenten.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet voor de uitwerking.

Aan de slag

Bedenk welke leerdoelen je met deze werkvorm wilt behalen. Bedenk vervolgens bij deze leerdoelen een aantal (onderzoeks-)vragen, afgestemd op het niveau van de studenten. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de klas in groepjes in en leg de opdracht uit.
Stap 3 - Laat de studenten in groepjes op onderzoek uit gaan om zo de vragen te beantwoorden. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - Bespreek vervolgens klassikaal de onderzoeksresultaten en geef daarbij aandacht aan relevante inzichten.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Geef elk groepje een eigen set met onderzoeksvragen. Zorg er daarbij wel voor dat ook met de alternatieve onderzoeksvragen dezelfde leerdoelen worden bereikt.
 • Laat elk groepje een korte presentatie voorbereiden waarin ze hun onderzoeksresultaten presenteren.

Tips van DiDi

 • Let er bij het opstellen van de vragen op dat je met name de denkniveaus Toepassen, Analyseren, Evalueren en Creëren wilt aanspreken (zie ook hier) omdat deze de grootste mate van onderzoek vereisen. Stem je vragen hierop af.
 • Laat de groepjes hun uitwerking in een samenwerkingstool als Mural, OneNote Class Notebook of Padlet plaatsen. Op die manier zijn ook na afloop van de werkvorm alle onderzoeksresultaten nog beschikbaar voor alle studenten.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote Class Notebook biedt een dynamische omgeving/notitieblok waarin je met een klas kunt samenwerken.
Padlet

Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waar je met je studenten van alles op kunt plaatsen en delen. Het is interactief en je kunt de padlets bewaren.
Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.