Icoon Wat als... Wat als...


Over deze werkvorm

De student leert een situatie te onderzoeken, analyseren en kennis toe te passen door creatief te denken.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

15-30 minuten, 30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Creëren

Aan de slag

Zoek een actueel onderzoek gerelateerd aan de beroepspraktijk of actuele/authentieke situatie van de student. Bestudeer het onderzoek, identificeer de onderzoeksvraag/-vragen en schrijf deze  uit in begrijpelijke taal voor de studenten. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Introduceer het thema/onderwerp van de les. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan ook met de studenten.
Stap 2 - Leg uit dat er een onderzoek is gedaan en wat hierbij de onderzoeksvraag/-vragen was/waren. Controleer daarbij of de studenten de onderzoeksvraag/-vragen begrijpen. Let op: deel de bron van het onderzoek nog niet.
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes in. Geef ze daarbij de opdracht mee om per onderzoeksvraag een voorspelling te doen en deze vanuit hun huidige kennis te onderbouwen. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes.
Stap 4 - Haal de groepjes terug naar de les en laat ze hun voorspelling presenteren (probeer hier creatieve manieren voor te bedenken).
Stap 5 - Deel de werkelijke uitkomsten van het onderzoek en licht deze toe. Vergelijk, samen met de klas, de uitkomsten van het onderzoek met hun voorspellingen.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Om deze werkvorm makkelijker te maken kun je de onderzoeksvragen omzetten in stellingen cq. meerkeuzevragen.
 • Laat de studenten zelf op zoek gaan naar een interessant onderzoek en laat ze vervolgens deze werkvorm zelf uitvoeren voor hun medestudenten.
 • Laat de studenten, als onderdeel van hun voorspelling, zelf een mini-onderzoek uitvoeren, gerelateerd aan de onderzoeksvraag/-vragen. Bijv. door het afnemen van interviews of enquêtes. Laat ze de resultaten analyseren en aantoonbaar meenemen in hun voorspelling. Let op: Hiermee wordt de opdracht wel uitgebreider, dus houd rekening met de planning.

Tips van DiDi

 • Kies altijd voor een aansprekend onderzoek. Het onderwerp is belangrijk, maar het proces in de groep is belangrijker. Zorg dus dat de studenten geactiveerd worden aan de slag te gaan.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms.

Aan de slag

Zoek een actueel onderzoek gerelateerd aan de beroepspraktijk of actuele/authentieke situatie van de student. Bestudeer het onderzoek, identificeer de onderzoeksvraag/-vragen en schrijf deze  uit in begrijpelijke taal voor de student. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Introduceer het thema/onderwerp van de les. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan ook met de studenten.
Stap 2 - Leg uit dat er een onderzoek is gedaan en wat hierbij de onderzoeksvraag/-vragen was/waren. Controleer daarbij of de studenten de onderzoeksvraag/-vragen begrijpen. Let op: deel de bron van het onderzoek nog niet.
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 4 - Geef elk groepje de opdracht mee om per onderzoeksvraag een voorspelling te doen en deze vanuit hun huidige kennis te onderbouwen. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. de breakout rooms.
Stap 5 - Haal de groepjes terug naar de les en laat ze hun voorspelling presenteren (probeer hier creatieve manieren voor te bedenken).
Stap 6 - Deel de werkelijke uitkomsten van het onderzoek en licht deze toe. Vergelijk, samen met de klas, de uitkomsten van het onderzoek met hun voorspellingen.
Stap 7 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Om deze werkvorm makkelijker te maken kun je de onderzoeksvragen omzetten in stellingen cq. meerkeuzevragen.
 • Laat de studenten zelf op zoek gaan naar een interessant onderzoek en laat ze vervolgens deze werkvorm zelf uitvoeren voor hun medestudenten.
 • Laat de studenten, als onderdeel van hun voorspelling, zelf een mini-onderzoek uitvoeren, gerelateerd aan de onderzoeksvraag/-vragen. Bijv. door het afnemen van interviews of enquêtes. Laat ze de resultaten analyseren en aantoonbaar meenemen in hun voorspelling. Let op: Hiermee wordt de opdracht wel uitgebreider, dus houd rekening met de planning.

Tips van DiDi

 • Kies altijd voor een aansprekend onderzoek. Het onderwerp is belangrijk, maar het proces in de groep is belangrijker. Zorg dus dat de studenten geactiveerd worden aan de slag te gaan.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms.

Aan de slag

Zoek een actueel onderzoek gerelateerd aan de beroepspraktijk of actuele/authentieke situatie van de student. Bestudeer het onderzoek, identificeer de onderzoeksvraag/-vragen en schrijf deze  uit in begrijpelijke taal voor de student. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Introduceer het thema/onderwerp van de les. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan ook met de studenten.
Stap 2 - Leg uit dat er een onderzoek is gedaan en wat hierbij de onderzoeksvraag/-vragen was/waren. Controleer daarbij of de studenten de onderzoeksvraag/-vragen begrijpen. Let op: deel de bron van het onderzoek nog niet.
Stap 3 - Deel de studenten in groepjes in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 4 - Geef elk groepje de opdracht mee om per onderzoeksvraag een voorspelling te doen en deze vanuit hun huidige kennis te onderbouwen. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. de breakout rooms.
Stap 5 - Haal de groepjes terug naar de les en laat ze hun voorspelling presenteren (probeer hier creatieve manieren voor te bedenken).
Stap 6 - Deel de werkelijke uitkomsten van het onderzoek en licht deze toe. Vergelijk, samen met de klas, de uitkomsten van het onderzoek met hun voorspellingen.
Stap 7 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Om deze werkvorm makkelijker te maken kun je de onderzoeksvragen omzetten in stellingen cq. meerkeuzevragen.
 • Laat de studenten zelf op zoek gaan naar een interessant onderzoek en laat ze vervolgens deze werkvorm zelf uitvoeren voor hun medestudenten.
 • Laat de studenten, als onderdeel van hun voorspelling, zelf een mini-onderzoek uitvoeren, gerelateerd aan de onderzoeksvraag/-vragen. Bijv. door het afnemen van interviews of enquêtes. Laat ze de resultaten analyseren en aantoonbaar meenemen in hun voorspelling. Let op: Hiermee wordt de opdracht wel uitgebreider, dus houd rekening met de planning.

Tips van DiDi

 • Kies altijd voor een aansprekend onderzoek. Het onderwerp is belangrijk, maar het proces in de groep is belangrijker. Zorg dus dat de studenten geactiveerd worden aan de slag te gaan.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.