Icoon Personae Personae


Over deze werkvorm

Studenten kunnen een gast/klant/cliënt of doelgroep onderzoeken, analyseren en concreet vertalen/visualiseren. De studenten kunnen hierbij desk- en fieldresearch toepassen.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

2 studenten

3-5 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Creëren

Hulpmiddelen

Een online whiteboard als Mural of Padlet om als canvas te dienen voor de uitwerking van de personae.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bereid een vraagstuk voor waarin duidelijk is dat er vanuit diverse perspectieven kan - en ook moet - worden gekeken (bijv. ondernemer, leverancier, werknemer, klant, potentiële klant, docent, student, ouders). Dit kan zowel een commercieel, niet-commercieel als maatschappelijk vraagstuk zijn. Bereid eveneens een online beschikbaar persona canvas voor (voorbeelden online vindbaar via Google en in applicaties als Mural). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg het doel van de les uit. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan ook met de studenten.
Stap 2 - Geef een instructie waarin duidelijk wordt dat een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekeken moet worden.
Stap 3 - Laat het persona canvas in het gekozen online whiteboard zien en leg uit hoe dit canvas werkt.
Stap 4 - Leg het verschil tussen desk- en fieldresearch uit, aan de hand van een aantal voorbeelden.
Stap 5 - Geef de studenten de opdracht het persona canvas in groepen uit te werken.
Stap 6 - Studenten werken nu in groepjes in het canvas. Samen ontwikkelen zij één persona perspectief. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes.
Stap 7 - Laat de verschillende groepjes plenair hun persona pitchen aan de rest van de klas.
Stap 8 - Regisseer een klassengesprek om de verschillen en overeenkomsten in de personae te bespreken. In een aanvullende opdracht/casus moeten de studenten, rekening houdend met de verschillende personae, vervolgens een probleemstelling uitwerken. Dit kan bijvoorbeeld door de customer journey of een empathy map voor de persona uit te werken (voorbeelden via Google of bijv. Mural beschikbaar).
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Het ontwikkelen van een persona kan op heel veel diverse vraagstukken toegepast worden. Experimenteer zelf met jouw studenten om te ontdekken waar en hoe nieuwe perspectieven verrijkend kunnen zijn om een (leer)vraagstuk te benaderen.

Tips van DiDi

 • Zorg voor een actueel, authentiek en praktijkgericht vraagstuk.
 • Een goede voorbereiding van het vraagstuk, het canvas en de gekozen applicatie is doorslaggevend bij deze werkvorm.
 • Je kunt je in Mural of Padlet voorbereide canvas natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in.
 • Het leereffect is het grootst indien de ontwikkelde personae tijdens toekomstige lessen een rol blijven spelen en evolueren.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms en een online whiteboard als Mural of Padlet om als canvas te dienen voor de uitwerking van de personae.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bereid een vraagstuk voor waarin duidelijk is dat er vanuit diverse perspectieven kan - en ook moet - worden gekeken (bijv. ondernemer, leverancier, werknemer, klant, potentiële klant, docent, student, ouders). Dit kan zowel een commercieel, niet-commercieel als maatschappelijk vraagstuk zijn. Bereid eveneens een online beschikbaar persona canvas voor (voorbeelden online vindbaar via Google en in applicaties als Mural). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg het doel van de les uit. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan ook met de studenten.
Stap 2 - Geef een instructie waarin duidelijk wordt dat een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekeken moet worden.
Stap 3 - Laat het persona canvas in de gekozen applicatie zien en leg uit hoe dit canvas werkt.
Stap 4 - Leg het verschil tussen desk- en fieldresearch uit, aan de hand van een aantal voorbeelden.
Stap 5 - Geef de studenten de opdracht het persona canvas in groepen uit te werken. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 6 - Studenten werken nu in groepjes in het canvas. Samen ontwikkelen zij één persona perspectief. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. de breakout rooms.
Stap 7 - Laat de verschillende groepjes plenair hun persona pitchen aan de rest van de klas.
Stap 8 - Regisseer een klassengesprek om de verschillen en overeenkomsten in de personae te bespreken. In een aanvullende opdracht/casus moeten de studenten, rekening houdend met de verschillende personae, vervolgens een probleemstelling uitwerken. Dit kan bijvoorbeeld door de customer journey of een empathy map voor de persona uit te werken (voorbeelden via Google of bijv. Mural beschikbaar).
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Het ontwikkelen van een persona kan op heel veel diverse vraagstukken toegepast worden. Experimenteer zelf met jouw studenten om te ontdekken waar en hoe nieuwe perspectieven verrijkend kunnen zijn om een (leer)vraagstuk te benaderen.

Tips van DiDi

 • Zorg voor een actueel, authentiek en praktijkgericht vraagstuk.
 • Een goede voorbereiding van het vraagstuk, het canvas en de gekozen applicatie is doorslaggevend bij deze werkvorm.
 • Je kunt je in Mural of Padlet voorbereide canvas natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • Het leereffect is het grootst indien de ontwikkelde personae tijdens toekomstige lessen een rol blijven spelen en evolueren.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en een online whiteboard als Mural of Padlet om als canvas te dienen voor de uitwerking van de personae.

Aan de slag

Bedenk of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Bereid een vraagstuk voor waarin duidelijk is dat er vanuit diverse perspectieven kan - en ook moet - worden gekeken (bijv. ondernemer, leverancier, werknemer, klant, potentiële klant, docent, student, ouders). Dit kan zowel een commercieel, niet-commercieel als maatschappelijk vraagstuk zijn. Bereid eveneens een online beschikbaar persona canvas voor (voorbeelden online vindbaar via Google en in applicaties als Mural). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg het doel van de les uit. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan ook met de studenten.
Stap 2 - Geef een instructie waarin duidelijk wordt dat een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekeken moet worden.
Stap 3 - Laat het persona canvas in de gekozen applicatie zien en leg uit hoe dit canvas werkt.
Stap 4 - Leg het verschil tussen desk- en fieldresearch uit, aan de hand van een aantal voorbeelden.
Stap 5 - Geef de studenten de opdracht het persona canvas in groepen uit te werken. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 6 - Studenten werken nu in groepjes in het canvas. Samen ontwikkelen zij één persona perspectief. Neem een coachende rol aan en beweeg je tussen de groepjes cq. de breakout rooms.
Stap 7 - Laat de verschillende groepjes plenair hun persona pitchen aan de rest van de klas.
Stap 8 - Regisseer een klassengesprek om de verschillen en overeenkomsten in de personae te bespreken. In een aanvullende opdracht/casus moeten de studenten, rekening houdend met de verschillende personae, vervolgens een probleemstelling uitwerken. Dit kan bijvoorbeeld door de customer journey of een empathy map voor de persona uit te werken (voorbeelden via Google of bijv. Mural beschikbaar).
Stap 9 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Het ontwikkelen van een persona kan op heel veel diverse vraagstukken toegepast worden. Experimenteer zelf met jouw studenten om te ontdekken waar en hoe nieuwe perspectieven verrijkend kunnen zijn om een (leer)vraagstuk te benaderen.

Tips van DiDi

 • Zorg voor een actueel, authentiek en praktijkgericht vraagstuk.
 • Een goede voorbereiding van het vraagstuk, het canvas en de gekozen applicatie is doorslaggevend bij deze werkvorm.
 • Je kunt je in Mural of Padlet voorbereide canvas natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • Het leereffect is het grootst indien de ontwikkelde personae tijdens toekomstige lessen een rol blijven spelen en evolueren.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Padlet

Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waar je met je studenten van alles op kunt plaatsen en delen. Het is interactief en je kunt de padlets bewaren.