Icoon Live Feedback Live Feedback


Over deze werkvorm

In deze werkvorm stel je vragen over de lesstof aan de klas waarbij je na elke vraag de studenten direct feedback geeft op hun antwoorden.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

Individueel

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten, 30-60 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Hulpmiddelen

Een applicatie om vragen mee te stellen aan je studenten waarbij elke student actief een antwoord in moet sturen, bijvoorbeeld Classkick, LessonUp, Nearpod, Socrative of de Smart Learning Suite. Je kunt ook elke student van een eigen wisbordje en whiteboard-stift voorzien (wisbordjes o.a. hier en hier te koop of zelf maken door A4-tjes te plastificeren).

Aan de slag

Bedenk welke leerdoelen je wilt behalen en welke lesstof daarbij hoort. Bestudeer de lesstof en stel een aantal open vragen op. Verwerk deze vragen in een presentatie in bijv. Classkick, LessonUp, Nearpod, Socrative of de Smart Learning Suite, een applicatie dus waarbij studenten in moeten loggen en waarbij hun deelname aan de werkvorm (en dus hun leren) zichtbaar is. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Deel de leerdoelen met de studenten.
Stap 2 - Behandel de lesstof waar de vragen over gaan.
Stap 3 - Stel de bedachte vragen aan de studenten waarbij hun leeropbrengst zichtbaar wordt omdat je alle studenten tot deelname dwingt met het gebruik van een van de genoemde applicaties of een 'offline' oplossing zoals wisbordjes.
Stap 4 - Bespreek de antwoorden op elke vraag klassikaal, ga alle antwoorden af en geef directe feedback. Beloon goede antwoorden, stel verhelderende vragen bij onduidelijke of onvolledige antwoorden en geef opbouwende feedback (of nog beter, laat studenten elkaar feedback geven) bij onjuiste antwoorden.
Stap 5 - Controleer of de bij stap 1 gedeelde leerdoelen behaald zijn.

Net even anders

Deel de klas in kleine groepjes in, elk groepje overlegt eerst over elke vraag voordat ze met een gezamenlijk antwoord komen.

Tips van DiDi

 • Probeer met verschillende vragen verschillende denkniveaus aan te spreken zodat je op al die denkniveaus feedback kunt geven.
 • Gebruik dezelfde applicatie niet alleen voor het stellen van de vragen maar ook voor het presenteren van de lesstof en wissel daarbij theorie (stap 2) en vragen/antwoorden (stappen 3 en 4) steeds met elkaar af.
 • Zie de antwoorden van de studenten op jouw vragen als feedback op jouw les: bij veel foute antwoorden op een vraag kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de desbetreffende lesstof extra/opnieuw/anders met de klas door te nemen.
 • Omdat je met deze werkvorm het leren van alle studenten zichtbaar maakt (zie ook dit artikel) is het extra belangrijk dat je een veilig leerklimaat in je les creëert.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een applicatie om vragen mee te stellen aan je studenten waarbij elke student actief een antwoord in moet sturen, bijvoorbeeld Classkick, LessonUp, Nearpod, Socrative of de Smart Learning Suite.

Aan de slag

Bedenk welke leerdoelen je wilt behalen en welke lesstof daarbij hoort. Bestudeer de lesstof en stel een aantal open vragen op. Verwerk deze vragen in een presentatie in bijv. Classkick, LessonUp, Nearpod, Socrative of de Smart Learning Suite, een applicatie dus waarbij studenten in moeten loggen en waarbij hun deelname aan de werkvorm (en dus hun leren) zichtbaar is. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Deel de leerdoelen met de studenten.
Stap 2 - Behandel de lesstof waar de vragen over gaan.
Stap 3 - Stel de bedachte vragen aan de studenten waarbij hun leeropbrengst zichtbaar wordt omdat je alle studenten tot deelname dwingt met het gebruik van een van de genoemde applicaties.
Stap 4 - Bespreek de antwoorden op elke vraag klassikaal, ga alle antwoorden af en geef directe feedback. Beloon goede antwoorden, stel verhelderende vragen bij onduidelijke of onvolledige antwoorden en geef opbouwende feedback (of nog beter, laat studenten elkaar feedback geven) bij onjuiste antwoorden.
Stap 5 - Controleer of de bij stap 1 gedeelde leerdoelen behaald zijn.

Net even anders

Deel de klas in groepjes in, elk groepje overlegt eerst over elke vraag voordat ze met een gezamenlijk antwoord komen. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar. De studenten in je klaslokaal zou je bij deze variant kunnen aanwijzen als 'teamcaptains' als je ze goed over de breakout rooms verdeelt.

Tips van DiDi

 • Probeer met verschillende vragen verschillende denkniveaus aan te spreken zodat je op al die denkniveaus feedback kunt geven.
 • Gebruik dezelfde applicatie niet alleen voor het stellen van de vragen maar ook voor het presenteren van de lesstof en wissel daarbij theorie (stap 2) en vragen/antwoorden (stappen 3 en 4) steeds met elkaar af.
 • Zie de antwoorden van de studenten op jouw vragen als feedback op jouw les: bij veel foute antwoorden op een vraag kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de desbetreffende lesstof extra/opnieuw/anders met de klas door te nemen.
 • Omdat je met deze werkvorm het leren van alle studenten zichtbaar maakt (zie ook dit artikel) is het extra belangrijk dat je een veilig leerklimaat in je les creëert.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een applicatie om vragen mee te stellen aan je studenten waarbij elke student actief een antwoord in moet sturen, bijvoorbeeld Classkick, LessonUp, Nearpod, Socrative of de Smart Learning Suite.

Aan de slag

Bedenk welke leerdoelen je wilt behalen en welke lesstof daarbij hoort. Bestudeer de lesstof en stel een aantal open vragen op. Verwerk deze vragen in een presentatie in bijv. Classkick, LessonUp, Nearpod, Socrative of de Smart Learning Suite, een applicatie dus waarbij studenten in moeten loggen en waarbij hun deelname aan de werkvorm (en dus hun leren) zichtbaar is. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Deel de leerdoelen met de studenten.
Stap 2 - Behandel de lesstof waar de vragen over gaan.
Stap 3 - Stel de bedachte vragen aan de studenten waarbij hun leeropbrengst zichtbaar wordt omdat je alle studenten tot deelname dwingt met het gebruik van een van de genoemde applicaties.
Stap 4 - Bespreek de antwoorden op elke vraag klassikaal, ga alle antwoorden af en geef directe feedback. Beloon goede antwoorden, stel verhelderende vragen bij onduidelijke of onvolledige antwoorden en geef opbouwende feedback (of nog beter, laat studenten elkaar feedback geven) bij onjuiste antwoorden.
Stap 5 - Controleer of de bij stap 1 gedeelde leerdoelen behaald zijn.

Net even anders

Deel de klas in groepjes in, elk groepje overlegt eerst over elke vraag voordat ze met een gezamenlijk antwoord komen. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.

Tips van DiDi

 • Probeer met verschillende vragen verschillende denkniveaus aan te spreken zodat je op al die denkniveaus feedback kunt geven.
 • Gebruik dezelfde applicatie niet alleen voor het stellen van de vragen maar ook voor het presenteren van de lesstof en wissel daarbij theorie (stap 2) en vragen/antwoorden (stappen 3 en 4) steeds met elkaar af.
 • Zie de antwoorden van de studenten op jouw vragen als feedback op jouw les: bij veel foute antwoorden op een vraag kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de desbetreffende lesstof extra/opnieuw/anders met de klas door te nemen.
 • Omdat je met deze werkvorm het leren van alle studenten zichtbaar maakt (zie ook dit artikel) is het extra belangrijk dat je een veilig leerklimaat in je les creëert.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Classkick

Classkick

In Classkick werken studenten aan opdrachten, waarbij jij én mede-studenten live kunnen meekijken en feedback kunnen geven.
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!
Socrative

Socrative

Socrative is vragen stellen. Wissel meerkeuze af met open vragen, gebruik Socrative om een toets mee te geven of juist de voorkennis te testen.
Smart Learning Suite

Smart Learning Suite

Werk je met een smartboard? Maak dan gebruik van de Smart Learning Suite software. Hiermee ben je direct een expert in interactief lesgeven.