Icoon 360° Feedback 360° Feedback


Over deze werkvorm

Deze werkvorm helpt om vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven (eigen, peer en docent) inzicht te krijgen en te bieden in: Waar staat student, wat wil en kan student nog leren en hoe kan student datgene nog leren?

Let op: deze werkvorm is bedoeld om in te zetten over een langere periode, bijvoorbeeld een lessenserie. Zie het stappenplan hieronder voor uitleg.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

Individueel

Tijdsduur

Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Gevorderd

Denkniveau

Analyseren

Evalueren

Hulpmiddelen

Microsoft Word of Microsoft OneNote voor het met elkaar delen van de feedback.

Aan de slag

Verdiep jezelf in het concept van 360° feedback. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg uit wat constructieve feedback is en geef hier voorbeelden van. Laat ook het contrast zien tussen constructieve en niet-constructieve feedback. Licht het doel toe van de 360° feedback methode. Begint klein, bijvoorbeeld door je in eerste plaats enkel te richten op self-assessment. Wanneer studenten dit na enige tijd onder de knie hebben, kun je hier peer-to-peer feedback aan toevoegen om vervolgens na de nodige periode de driehoek rond te krijgen met docent-feedback. Wanneer dit op structurele basis plaatsvindt, wordt het onderdeel van de lessen en creëer je ruimte voor ontwikkeling op dit gebied.
Stap 2 - Benoem het feedback-onderdeel in het lesprogramma en deel dit met studenten. Maak hier elke les tijd voor (dit kan aan het begin, tijdens of na afloop van een les zijn). Maak een helder schema waarin staat op welke wijze in welke les feedback wordt gegeven. Welke les self-assessment, welke les peer-to-peer, welke les teacher-assessment en welke les 2 of 3 van deze vormen?
Stap 3 - Geef een gerichte opdracht m.b.t. het geven van feedback. Bijvoorbeeld: student x geef jezelf feedback op samenwerken of student y geef jezelf feedback op presenteren (idealiter leg je ook uit op welke onderdelen van presenteren feedback gegeven kan worden). Spreek met hen een dag en tijd af waarop elke student zichzelf feedback moet hebben gegeven. Dit doe je op dezelfde wijze voor peer-to-peer en de teacher-assessment (wanneer jij hen feedback geeft).
Stap 4 - Studenten gaan bij self-assessment individueel en bij peer-to-peer in duo aan de slag, terwijl zij of 1) online in een break-out room zitten en elkaar de feedback mondeling geven of 2) online de feedback afzonderlijk van elkaar in Word of OneNote typen en het vervolgens naar elkaar opsturen of 3) fysiek én online gezamenlijk de feedback mondeling met elkaar delen (de een online aanwezig en de ander fysiek) óf 4) fysiek afzonderlijk van elkaar de feedback schriftelijk noteren en vervolgens met elkaar delen. Ga na of iedereen feedback geeft en voorzien is van feedback.
Stap 5 - Deel bij teacher-assessment de feedback met studenten en geeft hen de gelegenheid hier goed naar te kijken. Vraag naar hun reactie op de teacher-feedback en ervaringen bij self en peer-to-peer feedback.  Wat ging goed, wat minder en waarom? Laat studenten de feedback die zij ontvangen hebben op hetzelfde onderwerp (b.v. op samenwerken) van zichzelf, een peer en docent, naast elkaar neerleggen. Zo krijgt student inzicht in de verschillende perspectieven van feedback en dus een breder beeld bij wat al goed gaat en beter kan. Houd dit als docent ook bij.
Stap 6 - Geef zelf constructieve feedback bij wat studenten als minder goed aanmerken.  Sluit af met het nogmaals benoemen van het doel van de 360° feedback.

Net even anders

 • Creëer iedere keer nieuwe duo’s en probeer de studenten die in het geven van feedback uitblinken te koppelen aan studenten die hier minder goed in zijn.
 • Wissel de vorm van feedback elke les af (de ene keer self-assessemnt, de andere keer teacher en een andere keer de peer-to-peer feedback).

Tips van DiDi

 • Handig is om hier een gebruiksvriendelijk systeem voor te bedenken en te gebruiken waarin de feedback over een periode wordt bijgehouden.
 • De eerste keren gaat het om het geven van feedback (om hen te leren wennen aan feedback geven en ontvangen op structurele basis) en gaandeweg besteed je meer aandacht aan de kwaliteit van de feedback die gegeven wordt.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie, Microsoft Word of Microsoft OneNote voor het met elkaar delen van de feedback.

Aan de slag

Verdiep jezelf in het concept van 360° feedback. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg uit wat constructieve feedback is en geef hier voorbeelden van. Laat ook het contrast zien tussen constructieve en niet-constructieve feedback. Licht het doel toe van de 360° feedback methode. Begint klein, bijvoorbeeld door je in eerste plaats enkel te richten op self-assessment. Wanneer studenten dit na enige tijd onder de knie hebben, kun je hier peer-to-peer feedback aan toevoegen om vervolgens na de nodige periode de driehoek rond te krijgen met docent-feedback. Wanneer dit op structurele basis plaatsvindt, wordt het onderdeel van de lessen en creëer je ruimte voor ontwikkeling op dit gebied.
Stap 2 - Benoem het feedback-onderdeel in het lesprogramma en deel dit met studenten. Maak hier elke les tijd voor (dit kan aan het begin, tijdens of na afloop van een les zijn). Maak een helder schema waarin staat op welke wijze in welke les feedback wordt gegeven. Welke les self-assessment, welke les peer-to-peer, welke les teacher-assessment en welke les 2 of 3 van deze vormen?
Stap 3 - Geef een gerichte opdracht m.b.t. het geven van feedback. Bijvoorbeeld: student x geef jezelf feedback op samenwerken of student y geef jezelf feedback op presenteren (idealiter leg je ook uit op welke onderdelen van presenteren feedback gegeven kan worden). Spreek met hen een dag en tijd af waarop elke student zichzelf feedback moet hebben gegeven. Dit doe je op dezelfde wijze voor peer-to-peer en de teacher-assessment (wanneer jij hen feedback geeft).
Stap 4 - Studenten gaan bij self-assessment individueel en bij peer-to-peer in duo aan de slag, terwijl zij of 1) online in een break-out room zitten en elkaar de feedback mondeling geven of 2) online de feedback afzonderlijk van elkaar in Word of OneNote typen en het vervolgens naar elkaar opsturen of 3) fysiek én online gezamenlijk de feedback mondeling met elkaar delen (de een online aanwezig en de ander fysiek) óf 4) fysiek afzonderlijk van elkaar de feedback schriftelijk noteren en vervolgens met elkaar delen. Ga na of iedereen feedback geeft en voorzien is van feedback.
Stap 5 - Deel bij teacher-assessment de feedback met studenten en geeft hen de gelegenheid hier goed naar te kijken. Vraag naar hun reactie op de teacher-feedback en ervaringen bij self en peer-to-peer feedback.  Wat ging goed, wat minder en waarom? Laat studenten de feedback die zij ontvangen hebben op hetzelfde onderwerp (b.v. op samenwerken) van zichzelf, een peer en docent, naast elkaar neerleggen. Zo krijgt student inzicht in de verschillende perspectieven van feedback en dus een breder beeld bij wat al goed gaat en beter kan. Houd dit als docent ook bij.
Stap 6 - Geef zelf constructieve feedback bij wat studenten als minder goed aanmerken.  Sluit af met het nogmaals benoemen van het doel van de 360° feedback.

Net even anders

 • Creëer iedere keer nieuwe duo’s en probeer de studenten die in het geven van feedback uitblinken te koppelen aan studenten die hier minder goed in zijn.
 • Wissel de vorm van feedback elke les af (de ene keer self-assessemnt, de andere keer teacher en een andere keer de peer-to-peer feedback).

Tips van DiDi

 • Handig is om hier een gebruiksvriendelijk systeem voor te bedenken en te gebruiken waarin de feedback over een periode wordt bijgehouden.
 • De eerste keren gaat het om het geven van feedback (om hen te leren wennen aan feedback geven en ontvangen op structurele basis) en gaandeweg besteed je meer aandacht aan de kwaliteit van de feedback die gegeven wordt.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie, Microsoft Word of Microsoft OneNote voor het met elkaar delen van de feedback.

Aan de slag

Verdiep jezelf in het concept van 360° feedback. Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Leg uit wat constructieve feedback is en geef hier voorbeelden van. Laat ook het contrast zien tussen constructieve en niet-constructieve feedback. Licht het doel toe van de 360° feedback methode. Begint klein, bijvoorbeeld door je in eerste plaats enkel te richten op self-assessment. Wanneer studenten dit na enige tijd onder de knie hebben, kun je hier peer-to-peer feedback aan toevoegen om vervolgens na de nodige periode de driehoek rond te krijgen met docent-feedback. Wanneer dit op structurele basis plaatsvindt, wordt het onderdeel van de lessen en creëer je ruimte voor ontwikkeling op dit gebied.
Stap 2 - Benoem het feedback-onderdeel in het lesprogramma en deel dit met studenten. Maak hier elke les tijd voor (dit kan aan het begin, tijdens of na afloop van een les zijn). Maak een helder schema waarin staat op welke wijze in welke les feedback wordt gegeven. Welke les self-assessment, welke les peer-to-peer, welke les teacher-assessment en welke les 2 of 3 van deze vormen?
Stap 3 - Geef een gerichte opdracht m.b.t. het geven van feedback. Bijvoorbeeld: student x geef jezelf feedback op samenwerken of student y geef jezelf feedback op presenteren (idealiter leg je ook uit op welke onderdelen van presenteren feedback gegeven kan worden). Spreek met hen een dag en tijd af waarop elke student zichzelf feedback moet hebben gegeven. Dit doe je op dezelfde wijze voor peer-to-peer en de teacher-assessment (wanneer jij hen feedback geeft).
Stap 4 - Studenten gaan bij self-assessment individueel en bij peer-to-peer in duo aan de slag, terwijl zij of 1) online in een break-out room zitten en elkaar de feedback mondeling geven of 2) online de feedback afzonderlijk van elkaar in Word of OneNote typen en het vervolgens naar elkaar opsturen of 3) fysiek én online gezamenlijk de feedback mondeling met elkaar delen (de een online aanwezig en de ander fysiek) óf 4) fysiek afzonderlijk van elkaar de feedback schriftelijk noteren en vervolgens met elkaar delen. Ga na of iedereen feedback geeft en voorzien is van feedback.
Stap 5 - Deel bij teacher-assessment de feedback met studenten en geeft hen de gelegenheid hier goed naar te kijken. Vraag naar hun reactie op de teacher-feedback en ervaringen bij self en peer-to-peer feedback.  Wat ging goed, wat minder en waarom? Laat studenten de feedback die zij ontvangen hebben op hetzelfde onderwerp (b.v. op samenwerken) van zichzelf, een peer en docent, naast elkaar neerleggen. Zo krijgt student inzicht in de verschillende perspectieven van feedback en dus een breder beeld bij wat al goed gaat en beter kan. Houd dit als docent ook bij.
Stap 6 - Geef zelf constructieve feedback bij wat studenten als minder goed aanmerken.  Sluit af met het nogmaals benoemen van het doel van de 360° feedback.

Net even anders

 • Creëer iedere keer nieuwe duo’s en probeer de studenten die in het geven van feedback uitblinken te koppelen aan studenten die hier minder goed in zijn.
 • Wissel de vorm van feedback elke les af (de ene keer self-assessemnt, de andere keer teacher en een andere keer de peer-to-peer feedback).

Tips van DiDi

 • Handig is om hier een gebruiksvriendelijk systeem voor te bedenken en te gebruiken waarin de feedback over een periode wordt bijgehouden.
 • De eerste keren gaat het om het geven van feedback (om hen te leren wennen aan feedback geven en ontvangen op structurele basis) en gaandeweg besteed je meer aandacht aan de kwaliteit van de feedback die gegeven wordt.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote - Class Notebook

Microsoft OneNote Class Notebook biedt een dynamische omgeving/notitieblok waarin je met een klas kunt samenwerken.