Icoon Placemat-discussie Placemat-discussie


Over deze werkvorm

In deze werkvorm wordt ieders bijdrage cq. uitwerking letterlijk zichtbaar omdat deze op een gedeeld canvas wordt geplaatst.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

check_circle

Groepsgrootte

3-5 studenten

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Onthouden

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Hulpmiddelen

Klaslokaal: A3-vellen om als placemat te fungeren, stiften in verschillende kleuren. Als je een applicatie wil gebruiken voor de placemat kun je een online whiteboard als Mural inzetten. Hiervoor zijn diverse templates beschikbaar (bijvoorbeeld deze of deze) die met een kleine aanpassing prima voor deze werkvorm gebruikt kunnen worden.

Aan de slag

Bedenk welke opdracht je de studenten bij deze werkvorm wil laten uitvoeren. Dit moet een opdracht zijn waarvan de uitwerking op in één van de vier buitenste vakken op de placemat past. Teken vervolgens het onderstaande figuur op elke placemat. In de cirkel zet je de bedachte opdracht. Zorg dat je voldoende gekleurde stiften hebt om elke student in een groepje een verschillende kleur stift te geven. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:Stap 1 -
Leg de werkvorm en de opdracht aan de studenten uit. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Verdeel de studenten in groepjes van vier,  en laat elk groepje plaatsnemen om een placemat heen, elke student heeft z’n eigen vak waarin hij/zij de opdracht nu gaat uitwerken.
Stap 3 - Laat de studenten vervolgens hun uitwerkingen met elkaar bespreken.
Stap 4 - Bespreek tenslotte de opdracht en de uitwerkingen klassikaal.
Stap 5 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verstrek de opdracht mondeling of via het bord. De studenten schrijven in hun eigen vak hun uitwerking en in het midden wordt, na overleg binnen de groep, het resultaat van het groepsgesprek opgeschreven.
 • Plaats een stelling in het midden. De student schrijven in hun eigen vak hun standpunt en argumenten. Studenten discussiëren vervolgens met elkaar en formuleren aan het eind van de discussie het groepsstandpunt. Omdat duidelijk is wat een ieder heeft gedaan komt al snel de discussie op gang.
 • Varieer met de groepsgrootte, zorg dat je de opzet van de placemat hierop aanpast.
 • Laat de studenten zelf de placemat tekenen (dus het figuur).

Tips van DiDi

 • Zorg voor een opdracht die discussie uitlokt. Bijvoorbeeld een associatieve opdracht.
 • Je kunt je in Mural voorbereide placemat natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms en voor de placemat kun je een online whiteboard als Mural inzetten. Hiervoor zijn diverse templates beschikbaar (bijvoorbeeld deze of deze) die met een kleine aanpassing prima voor deze werkvorm gebruikt kunnen worden.

Aan de slag

Bedenk welke opdracht je de studenten bij deze werkvorm wil laten uitvoeren. Bereid vervolgens je placemat voor in bijv. Mural (zie hierboven voor mogelijke templates). In het midden zet je de bedachte opdracht. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:Stap 1 -
Leg de werkvorm en de opdracht aan de studenten uit. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Verdeel de studenten in groepjes van vier. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 3 - Geef elk groepje een digitale placemat om mee te werken. Elke student heeft z’n eigen vak waarin hij/zij de opdracht nu gaat uitwerken.
Stap 4 - Laat de studenten vervolgens hun uitwerkingen met elkaar bespreken.
Stap 5 - Bespreek tenslotte de opdracht en de uitwerkingen klassikaal.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verstrek de opdracht mondeling of via het bord. De studenten schrijven in hun eigen vak hun uitwerking en in het midden wordt, na overleg binnen de groep, het resultaat van het groepsgesprek opgeschreven.
 • Plaats een stelling in het midden. De student schrijven in hun eigen vak hun standpunt en argumenten. Studenten discussiëren vervolgens met elkaar en formuleren aan het eind van de discussie het groepsstandpunt. Omdat duidelijk is wat een ieder heeft gedaan komt al snel de discussie op gang.
 • Varieer met de groepsgrootte, zorg dat je de opzet van de placemat hierop aanpast.

Tips van DiDi

 • Zorg voor een opdracht die discussie uitlokt. Bijvoorbeeld een associatieve opdracht.
 • Je kunt je in Mural voorbereide placemat natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en voor de placemat kun je een online whiteboard als Mural inzetten. Hiervoor zijn diverse templates beschikbaar (bijvoorbeeld deze of deze) die met een kleine aanpassing prima voor deze werkvorm gebruikt kunnen worden.

Aan de slag

Bedenk welke opdracht je de studenten bij deze werkvorm wil laten uitvoeren. Bereid vervolgens je placemat voor in bijv. Mural (zie hierboven voor mogelijke templates). In het midden zet je de bedachte opdracht. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:Stap 1 -
Leg de werkvorm en de opdracht aan de studenten uit. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Verdeel de studenten in groepjes van vier. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 3 - Geef elk groepje een digitale placemat om mee te werken. Elke student heeft z’n eigen vak waarin hij/zij de opdracht nu gaat uitwerken.
Stap 4 - Laat de studenten vervolgens hun uitwerkingen met elkaar bespreken.
Stap 5 - Bespreek tenslotte de opdracht en de uitwerkingen klassikaal.
Stap 6 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verstrek de opdracht mondeling of via de chat. De studenten schrijven in hun eigen vak hun uitwerking en in het midden wordt, na overleg binnen de groep, het resultaat van het groepsgesprek opgeschreven.
 • Plaats een stelling in het midden. De student schrijven in hun eigen vak hun standpunt en argumenten. Studenten discussiëren vervolgens met elkaar en formuleren aan het eind van de discussie het groepsstandpunt. Omdat duidelijk is wat een ieder heeft gedaan komt al snel de discussie op gang.
 • Varieer met de groepsgrootte, zorg dat je de opzet van de placemat hierop aanpast.

Tips van DiDi

 • Zorg voor een opdracht die discussie uitlokt. Bijvoorbeeld een associatieve opdracht.
 • Je kunt je in Mural voorbereide placemat natuurlijk prima in een Canvas-cursus plaatsen, door het plaatsen van een link of het insluiten van de bijbehorende code.
 • Deel de groepjes vooraf alvast in en maak alvast de bijbehorende breakout rooms aan in Microsoft Teams.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Canvas

Canvas

Canvas is ons nieuwe LeerManagement Systeem (LMS). Gebruik verschillende didactische componenten om cursussen te bouwen en je onderwijs aan te bieden.