Icoon Het Lagerhuis Het Lagerhuis


Over deze werkvorm

De studenten maken kennis met actuele thema’s en kunnen hierover een standpunt innemen en dit standpunt beargumenteren, maar zich ook verplaatsen in standpunten van andere studenten.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

6-15 studenten

Tijdsduur

30-60 minuten, Meerdere lessen watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Hulpmiddelen

Een applicatie als LessonUp, Nearpod of de Smart Learning Suite om stellingen te delen en input vast te leggen. Enkel stellingen delen kan natuurlijk ook via een presentatietool als Microsoft Sway.

Aan de slag

Ga op zoek naar een of meer actuele thema's binnen je vakgebied. Voorbeelden: 'Amazon in Nederland' of 'de corona-lockdown'. Formuleer vervolgens tenminste 5 stellingen bij deze thema's. Voorbeelden: 'Het is goed dat Amazon in Nederland voet aan de grond krijgt' of 'De corona-lockdown is goed geweest voor Nederland'.

De ideale groepsgrootte voor deze werkvorm is 10-15 studenten, overweeg daarom om de klas in tweeën te splitsen en de werkvorm twee keer achter elkaar uit te voeren, eerst bij het ene deel van de klas en vervolgens andersom, in dezelfde les danwel in twee lessen. Bedenk in dat geval waaraan de studenten moeten werken, die niet aan de werkvorm deelnemen.

Bereid vervolgens een presentatie voor waarin je de stellingen plaatst (bij voorkeur met per stelling een interactief component als een poll) en waarin je ook achtergrondinformatie geeft/biedt t.a.v. de gekozen thema's. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Start de les en bespreek de planning van de les met de klas. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten. Verdeel je de klas in twee groepen? Zet dan de groep die nu niet aan deze werkvorm gaat deelnemen aan het werk.
Stap 2 - Laat je presentatie zien en spoor bij elke stelling de studenten actief aan om te discussiëren, waarbij jij als gespreksleider optreedt. Voeg een timer aan je dia's toe om zichtbaar de tijd te bewaken.
Stap 3 - Evalueer na elke stelling de gevoerde discussie en trek, samen met de studenten, conclusies.
Stap 4 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan tenslotte of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verdeel tijdens de discussie de deelnemende studenten in twee groepen: één groep die de discussie moet voeren als voorstanders van de stelling en één groep die de discussie moet voeren als tegenstanders van de stelling.
 • Wijs enkele studenten aan als 'handhavers' (letten op taalgebruik en goed verloop van de discussie), 'bemiddelaars' (vatten de discussie af en toe samen) en 'tijdsbewakers' (houden de tijd in de gaten).

Tips van DiDi

 • Probeer de stellingen scherp te formuleren en kies voor authentieke, actuele en praktijkgerichte stellingen die raken aan de belevingswereld van de studenten.
 • Houd regie op het gesprek. Stuur daarbij op de bijdrage van elke studenten door rekening te houden met  hun persoonlijkheid of communicatieve vaardigheden.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Een applicatie als LessonUp, Nearpod of de Smart Learning Suite om stellingen te delen en input vast te leggen. Enkel stellingen delen kan natuurlijk ook via een presentatietool als Microsoft Sway.

Aan de slag

Ga op zoek naar een of meer actuele thema's binnen je vakgebied. Voorbeelden: 'Amazon in Nederland' of 'de corona-lockdown'. Formuleer vervolgens tenminste 5 stellingen bij deze thema's. Voorbeelden: 'Het is goed dat Amazon in Nederland voet aan de grond krijgt' of 'De corona-lockdown is goed geweest voor Nederland'.

De ideale groepsgrootte voor deze werkvorm is 10-15 studenten, overweeg daarom om de klas in tweeën te splitsen en de werkvorm twee keer achter elkaar uit te voeren, eerst bij het ene deel van de klas en vervolgens andersom, in dezelfde les danwel in twee lessen. Afhankelijk van hoeveel studenten je in je lokaal hebt kun je de splitsing doen op basis van studenten thuis vs. studenten online. Bedenk bij een splitsing waaraan de studenten moeten werken, die niet aan de werkvorm deelnemen.

Bereid vervolgens een presentatie voor waarin je de stellingen plaatst (bij voorkeur met per stelling een interactief component als een poll) en waarin je ook achtergrondinformatie geeft/biedt t.a.v. de gekozen thema's. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Start de les en bespreek de planning van de les met de klas. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten. Verdeel je de klas in twee groepen? Zet dan de groep die nu niet aan deze werkvorm gaat deelnemen aan het werk.
Stap 2 - Laat je presentatie zien en spoor bij elke stelling de studenten actief aan om te discussiëren, waarbij jij als gespreksleider optreedt. Voeg een timer aan je dia's toe om zichtbaar de tijd te bewaken.
Stap 3 - Evalueer na elke stelling de gevoerde discussie en trek, samen met de studenten, conclusies.
Stap 4 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan tenslotte of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verdeel tijdens de discussie de deelnemende studenten in twee groepen: één groep die de discussie moet voeren als voorstanders van de stelling en één groep die de discussie moet voeren als tegenstanders van de stelling.
 • Wijs enkele studenten aan als 'handhavers' (letten op taalgebruik en goed verloop van de discussie), 'bemiddelaars' (vatten de discussie af en toe samen) en 'tijdsbewakers' (houden de tijd in de gaten).

Tips van DiDi

 • Probeer de stellingen scherp te formuleren en kies voor authentieke, actuele en praktijkgerichte stellingen die raken aan de belevingswereld van de studenten.
 • Houd regie op het gesprek. Stuur daarbij op de bijdrage van elke studenten door rekening te houden met  hun persoonlijkheid of communicatieve vaardigheden.
 • Bij een discussie in een blended les tussen studenten in het lokaal en studenten thuis is het ter bevordering van de verstaanbaarheid van/voor iedereen des te belangrijker dat studenten niet door elkaar praten, elkaar laten uitpraten, etc. Voer hierop dus een strakke regie!
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en een applicatie als LessonUp, Nearpod of de Smart Learning Suite om stellingen te delen en input vast te leggen. Enkel stellingen delen kan natuurlijk ook via een presentatietool als Microsoft Sway.

Aan de slag

Ga op zoek naar een of meer actuele thema's binnen je vakgebied. Voorbeelden: 'Amazon in Nederland' of 'de corona-lockdown'. Formuleer vervolgens tenminste 5 stellingen bij deze thema's. Voorbeelden: 'Het is goed dat Amazon in Nederland voet aan de grond krijgt' of 'De corona-lockdown is goed geweest voor Nederland'.

De ideale groepsgrootte voor deze werkvorm is 10-15 studenten, overweeg daarom om de klas in tweeën te splitsen en de werkvorm twee keer achter elkaar uit te voeren, eerst bij het ene deel van de klas en vervolgens andersom, in dezelfde les danwel in twee lessen. Bedenk bij een splitsing waaraan de studenten moeten werken, die niet aan de werkvorm deelnemen.

Bereid vervolgens een presentatie voor waarin je de stellingen plaatst (bij voorkeur met per stelling een interactief component als een poll) en waarin je ook achtergrondinformatie geeft/biedt t.a.v. de gekozen thema's. Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Start de les en bespreek de planning van de les met de klas. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten. Verdeel je de klas in twee groepen? Zet dan de groep die nu niet aan deze werkvorm gaat deelnemen aan het werk, vraag ze om de les te verlaten en spreek een tijd met ze af waarop ze weer terug moeten zijn.
Stap 2 - Laat je presentatie zien en spoor bij elke stelling de studenten actief aan om te discussiëren, waarbij jij als gespreksleider optreedt. Voeg een timer aan je dia's toe om zichtbaar de tijd te bewaken.
Stap 3 - Evalueer na elke stelling de gevoerde discussie en trek, samen met de studenten, conclusies.
Stap 4 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan tenslotte of deze behaald zijn.

Net even anders

 • Verdeel tijdens de discussie de deelnemende studenten in twee groepen: één groep die de discussie moet voeren als voorstanders van de stelling en één groep die de discussie moet voeren als tegenstanders van de stelling.
 • Wijs enkele studenten aan als 'handhavers' (letten op taalgebruik en goed verloop van de discussie), 'bemiddelaars' (vatten de discussie af en toe samen) en 'tijdsbewakers' (houden de tijd in de gaten).

Tips van DiDi

 • Probeer de stellingen scherp te formuleren en kies voor authentieke, actuele en praktijkgerichte stellingen die raken aan de belevingswereld van de studenten.
 • Houd regie op het gesprek. Stuur daarbij op de bijdrage van elke studenten door rekening te houden met  hun persoonlijkheid of communicatieve vaardigheden.
 • Bij een discussie in een online les is het belangrijk dat er een goede regie is: wees een strakke gespreksleider, werk met handjes opsteken en zet waar nodig/wenselijk de chat in.
 • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

Microsoft Teams

Microsoft Teams

Microsoft Teams is een samenwerkings-app voor hybride onderwijs, zodat jij en je studenten op één plaats op de hoogte, georganiseerd en verbonden blijven.
LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Microsoft Sway

Microsoft Sway

Met Sway​ maak je snel en eenvoudig mooie presentaties, portfolio’s of lessen. Sway biedt ook sjablonen voor een easy start.
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!
Smart Learning Suite

Smart Learning Suite

Werk je met een smartboard? Maak dan gebruik van de Smart Learning Suite software. Hiermee ben je direct een expert in interactief lesgeven.