Icoon Carrousel-discussie Carrousel-discussie


Over deze werkvorm

In deze werkvorm discussiëren studenten over een stelling waarbij ze deze zowel moeten aanvallen als verdedigen.  Daarbij leren ze hun mening te verwoorden, argumenten te bedenken en van perspectief te wisselen.

Goed om te weten

Denkniveau
Deze 6 denkniveaus, die je ook wel als 'soorten van leren' zou kunnen zien, komen uit de Taxonomie van Bloom. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar bij de studenten een beroep op wordt gedaan. Door in het filter één of meer denkniveaus te selecteren, zie je enkel de werkvormen die de desbetreffende denkniveaus aanspreken.
Interactie
Bij synchroon leren zijn alle studenten tegelijkertijd en in dezelfde ruimte met de werkvorm bezig, waarbij in de meeste gevallen interactie plaatsvindt. Bij asynchroon leren is dat niet het geval en kunnen studenten los van elkaar (in ruimte én tijd) de werkvorm uitvoeren.
Groepsgrootte
Met dit kenmerk wordt aangegeven of deze werkvorm al dan niet geschikt is voor individuele studenten, duo's, groepjes of misschien zelfs de gehele klas in coöperatie.
Tijdsduur
Dit kenmerk geeft aan hoeveel tijd je kwijt bent met de volledige uitvoering van de werkvorm. NB. Hierbij is voorbereidingstijd niet inbegrepen.
Docentniveau
Met dit kenmerk is onderscheid gemaakt tussen werkvormen die relatief eenvoudig voor te bereiden en uit te voeren zijn (docentniveau 'Beginnend') en de wat complexere werkvormen (docentniveau 'Gevorderd') die een grotere mate van voorbereiding of docentvaardigheid vragen. NB. Dit kenmerk geeft niet de gewenste hoeveelheid 'technische' kennis/vaardigheid weer.
Flipping the classroom
Bij 'flipping the classroom' draai je de structuur van je les om. (Klassikale) uitleg die je normaal gesproken in de les zou geven, geef je nu als huiswerk op, bijvoorbeeld door het delen van een instructiefilmpje. Het 'huiswerk' (actief met de stof bezig zijn) doen studenten vervolgens in je les in plaats van thuis, met daarbij veel ruimte voor directe feedback. Het doel van 'flipping the classroom' is dat je je lestijd efficiënter gebruikt. Sommige werkvormen zijn hiervoor uitermate geschikt, andere helemaal niet.
Werkvormniveau
Met dit kenmerk zijn werkvormen gegroepeerd op wat deelname aan de werkvorm vergt van de studenten. Hoe meer voorkennis en/of voorbereiding en/of hulpmiddelen en/of vaardigheid van de student gevraagd wordt bij deelname aan de werkvorm, hoe complexer deze is gekenmerkt.

Interactie

Synchroon

Flipping the Classroom

do_not_disturb

Groepsgrootte

Hele klas werkt samen

Tijdsduur

Tot 15 minuten, 15-30 minuten watch_later

Werkvormniveau

Docentniveau

Beginnend

Denkniveau

Begrijpen

Toepassen

Analyseren

Evalueren

Hulpmiddelen

Een applicatie als LessonUp, Nearpod, de Smart Learning Suite of Microsoft Sway om de stellingen te delen. Daarnaast een applicatie als Mural of Padlet om de argumenten van de studenten in te verzamelen. Dit alles kan natuurlijk ook gebruik makend van papier en je bord.

Aan de slag

Bepaal de kaders: Over welke lesstof? Hoeveel stellingen? Hoeveel discussierondes per stelling?

Bereid een of meer stellingen voor die inhoudelijk relevant zijn en waarbij een aantal argumenten kunnen worden bedacht, zowel voor als tegen de stelling. Zet voor jezelf per stelling alvast alle mogelijke argumenten op papier.

Bereid tevens een Mural of Padlet voor waarin studenten hun bedachte argumenten straks kwijt kunnen. Deel het canvas daartoe alvast in tweeën (voor en tegen).

Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Karusselldiskussion | Methopedia

 

Stap 1 - Schuif de tafels aan de kant en vraag de studenten met hun stoel in twee kringen te gaan zitten, een buitenste kring en een binnenste kring waarbij er steeds twee studenten tegenover elkaar zitten (zie afbeelding).
Stap 2 - Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 3 - Deel de (eerste) stelling met de studenten.
Stap 4 - Vertel de studenten in de buitenste kring dat zij de aanvallers zijn en dat zij dus tegen de stelling zijn en bijbehorende argumenten moeten bedenken. Vertel vervolgens de studenten in de binnenste kring dat zij de verdedigers zijn en dat zij dus vóór de stelling zijn en bijbehorende argumenten moeten bedenken.
Stap 5 - Geef de studenten wat tijd om argumenten te bedenken die passen bij hun rol.
Stap 6 - Laat de discussieronde beginnen: de studenten discussiëren in tweetallen over de stelling aan de hand van de bedachte argumenten.
Stap 7 - Na afloop van de discussieronde geef je de studenten de tijd om al hun bedachte stellingen in de Mural of Padlet te plaatsen.
Stap 8 - Laat de studenten tevens de argumenten van hun medestanders lezen (dus de aanvallers van de andere aanvallers en de verdedigers van de andere verdedigers) ter inspiratie voor eventuele volgende discussierondes.
Stap 9 - Herhaal stappen 6, 7 en 8, indien gewenst, waarbij je 'aan de carrousel draait', oftewel een van de twee cirkels draait een stukje door zodat studenten tegenover een nieuwe 'tegenstander' zitten.
Stap 10 - Bespreek de stelling klassikaal na, controleer daarbij of alle argumenten (voor én tegen) die jij van tevoren had genoteerd ook in de Mural of Padlet terecht zijn gekomen (zo niet, bespreek ze klassikaal).
Stap 11 - Herhaal stappen 3 t/m 10, indien gewenst, waarbij je een nieuwe stelling introduceert. Hierbij kun je er tevens voor kiezen om de studenten van plek te laten wisselen.
Stap 12 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Laat de aanvallers en verdedigers, tussen discussierondes in, van rol wisselen zodat ze bij dezelfde stelling een andere rol aannemen.

Tips van DiDi

  • Deel na afloop van de werkvorm alle stellingen met bijbehorende argumenten met de studenten.
  • Probeer de stellingen scherp te formuleren en kies voor authentieke, actuele en praktijkgerichte stellingen die raken aan de belevingswereld van de studenten.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de breakout rooms en een applicatie als LessonUp, Nearpod, de Smart Learning Suite of Microsoft Sway om de stellingen te delen. Daarnaast een applicatie als Mural of Padlet om de argumenten van de studenten in te verzamelen.

Aan de slag

Bepaal de kaders: Over welke lesstof? Hoeveel stellingen? Hoeveel discussierondes per stelling?

Bereid een of meer stellingen voor die inhoudelijk relevant zijn en waarbij een aantal argumenten kunnen worden bedacht, zowel voor als tegen de stelling. Zet voor jezelf per stelling alvast alle mogelijke argumenten op papier.

Bereid tevens een Mural of Padlet voor waarin studenten hun bedachte argumenten straks kwijt kunnen. Deel het canvas daartoe alvast in tweeën (voor en tegen).

Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Neem de werkvorm met de studenten door. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de studenten in tweetallen in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams, waarbij je de studenten in het klaslokaal kunt vragen om ook deel te nemen aan de online les zodat je de studenten thuis en in het klaslokaal samen cq. gemengd in breakout rooms kunt plaatsen. Zorg in dat geval dat de studenten in je klaslokaal de beschikking hebben over oortjes of headsets zodat ze geen last hebben van elkaar.
Stap 3 - Deel de (eerste) stelling met de studenten.
Stap 4 - Verdeel de rollen: per tweetal is er één aanvaller, die is tegen de stelling, en één verdediger, die is vóór de stelling.
Stap 5 - Geef de studenten wat tijd om argumenten te bedenken die passen bij hun rol.
Stap 6 - Laat de discussieronde beginnen: stuur de studenten naar hun breakout rooms en laat ze in tweetallen discussiëren over de stelling aan de hand van de bedachte argumenten.
Stap 7 - Na afloop van de discussieronde haal je de studenten terug naar de les en geef je de studenten de tijd om al hun bedachte stellingen in de Mural of Padlet te plaatsen.
Stap 8 - Laat de studenten tevens de argumenten van hun medestanders lezen (dus de aanvallers van de andere aanvallers en de verdedigers van de andere verdedigers) ter inspiratie voor eventuele volgende discussierondes.
Stap 9 - Herhaal stappen 6, 7 en 8, indien gewenst, waarbij je 'aan de carrousel draait', oftewel zorgt dat de studenten een nieuwe discussiepartner krijgen. Let er hierbij goed op dat de rolverdeling (aanvaller/verdediger) bij elke discussieronde opnieuw duidelijk is.
Stap 10 - Bespreek de stelling klassikaal na, controleer daarbij of alle argumenten (voor én tegen) die jij van tevoren had genoteerd ook in de Mural of Padlet terecht zijn gekomen (zo niet, bespreek ze klassikaal).
Stap 11 - Herhaal stappen 3 t/m 10, indien gewenst, waarbij je een nieuwe stelling introduceert.
Stap 12 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Laat de tweetallen steeds twee ronden achter elkaar intact, waarbij er tussen de twee rondes in van rol gewisseld wordt, de aanvaller wordt dan de verdediger en andersom. Daarbij is stap 8 extra belangrijk: a.d.h.v. de gedeelde argumenten kunnen de studenten zich voorbereiden op hun nieuwe rol.

Tips van DiDi

  • Deel na afloop van de werkvorm alle stellingen met bijbehorende argumenten met de studenten.
  • Probeer de stellingen scherp te formuleren en kies voor authentieke, actuele en praktijkgerichte stellingen die raken aan de belevingswereld van de studenten.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Hulpmiddelen

Microsoft Teams voor de communicatie en de breakout rooms en een applicatie als LessonUp, Nearpod, de Smart Learning Suite of Microsoft Sway om de stellingen te delen. Daarnaast een applicatie als Mural of Padlet om de argumenten van de studenten in te verzamelen.

Aan de slag

Bepaal de kaders: Over welke lesstof? Hoeveel stellingen? Hoeveel discussierondes per stelling?

Bereid een of meer stellingen voor die inhoudelijk relevant zijn en waarbij een aantal argumenten kunnen worden bedacht, zowel voor als tegen de stelling. Zet voor jezelf per stelling alvast alle mogelijke argumenten op papier.

Bereid tevens een Mural of Padlet voor waarin studenten hun bedachte argumenten straks kwijt kunnen. Deel het canvas daartoe alvast in tweeën (voor en tegen).

Bedenk tevens of je met deze werkvorm een of meer leerdoelen wilt behalen (zo ja, welke?). Voer de werkvorm als volgt uit:

Stap 1 - Neem de werkvorm met de studenten door. Heb je in de voorbereiding leerdoelen geformuleerd? Deel die dan nu met de studenten.
Stap 2 - Deel de studenten in tweetallen in. Gebruik hiervoor breakout rooms in Microsoft Teams.
Stap 3 - Deel de (eerste) stelling met de studenten.
Stap 4 - Verdeel de rollen: per tweetal is er één aanvaller, die is tegen de stelling, en één verdediger, die is vóór de stelling.
Stap 5 - Geef de studenten wat tijd om argumenten te bedenken die passen bij hun rol.
Stap 6 - Laat de discussieronde beginnen: stuur de studenten naar hun breakout rooms en laat ze in tweetallen discussiëren over de stelling aan de hand van de bedachte argumenten.
Stap 7 - Na afloop van de discussieronde haal je de studenten terug naar de les en geef je de studenten de tijd om al hun bedachte stellingen in de Mural of Padlet te plaatsen.
Stap 8 - Laat de studenten tevens de argumenten van hun medestanders lezen (dus de aanvallers van de andere aanvallers en de verdedigers van de andere verdedigers) ter inspiratie voor eventuele volgende discussierondes.
Stap 9 - Herhaal stappen 6, 7 en 8, indien gewenst, waarbij je 'aan de carrousel draait', oftewel zorgt dat de studenten een nieuwe discussiepartner krijgen. Let er hierbij goed op dat de rolverdeling (aanvaller/verdediger) bij elke discussieronde opnieuw duidelijk is.
Stap 10 - Bespreek de stelling klassikaal na, controleer daarbij of alle argumenten (voor én tegen) die jij van tevoren had genoteerd ook in de Mural of Padlet terecht zijn gekomen (zo niet, bespreek ze klassikaal).
Stap 11 - Herhaal stappen 3 t/m 10, indien gewenst, waarbij je een nieuwe stelling introduceert.
Stap 12 - Als je bij stap 1 leerdoelen met de studenten hebt gedeeld, controleer dan nu of deze behaald zijn.

Net even anders

Laat de tweetallen steeds twee ronden achter elkaar intact, waarbij er tussen de twee rondes in van rol gewisseld wordt, de aanvaller wordt dan de verdediger en andersom. Daarbij is stap 8 extra belangrijk: a.d.h.v. de gedeelde argumenten kunnen de studenten zich voorbereiden op hun nieuwe rol.

Tips van DiDi

  • Deel na afloop van de werkvorm alle stellingen met bijbehorende argumenten met de studenten.
  • Probeer de stellingen scherp te formuleren en kies voor authentieke, actuele en praktijkgerichte stellingen die raken aan de belevingswereld van de studenten.
  • In de DiDi Community kun je met collega's in gesprek over deze werkvorm en de onderstaande applicaties: stel daar al je vragen en deel je ervaringen of check de best practices van andere docenten!

Aanbevolen applicaties

LessonUp

LessonUp

Met LessonUp maak je digitale en vooral interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas. Betrek je studenten!
Mural

Mural

Mural is een digitale werkplaats voor visuele samenwerking. Met Mural kun je gemakkelijk en efficiënt ideëen uitwerken en visualiseren.
Nearpod

Nearpod

Nearpod = uitleg + interactie. Een Nearpod presentatie is uitleg met video’s, quiz, poll, tekenopdracht en vragen. Activeer je studenten!
Microsoft Sway

Microsoft Sway

Met Sway​ maak je snel en eenvoudig mooie presentaties, portfolio’s of lessen. Sway biedt ook sjablonen voor een easy start.
Smart Learning Suite

Smart Learning Suite

Werk je met een smartboard? Maak dan gebruik van de Smart Learning Suite software. Hiermee ben je direct een expert in interactief lesgeven.
Padlet

Padlet

Padlet is een digitaal prikbord waar je met je studenten van alles op kunt plaatsen en delen. Het is interactief en je kunt de padlets bewaren.